Má-lêng-chî

?Má-lêng-chî
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Plantae
Mn̂g: Magnoliophyta
Kong: Magnoliopsida
A-kong: Asteridae
Bo̍k: Solanales
Kho: Solanaceae
Sio̍k: Solanum
Chéng: S. tuberosum
Ha̍k-miâ
Solanum tuberosum
L.

Má-lêng-chî (馬鈴薯)/hô-lân-chî/hoan-á han-chû (ha̍k-miâ: Solanum tuberosum) sī 1 chióng Solanaceae-kho ē Solanum-sio̍k ê si̍t-bu̍t.

Má-lêng-chî ê hoe

Siong-koan ê bûn-chiuⁿSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Solanum tuberosum