Majapahit Tè-kok sī chûn-chāi tī 1293 nî kàu 1500 nî chó-iū ê Tang-lâm-a hái-khoân-kok, tiong-sim tī Jawa, tī 1350 nî kàu 1389 nî Hayam Wuruk thóng-tī sî-tāi te̍k-pia̍t oa̍h-hiáⁿ, chiàu Nagarakretagama ê kì-su̍t, in-ê sè-le̍k hoān-ûi hâm pō͘-hūn kin-á-ji̍t ê Sumatra, Sin Guinea, Ìn-nî, Sin-ka-pho, Má-lâi-se-a, Brunei, kiam Thài-kok lâm-pō͘, koh ū chi̍t kóa Sulu Kûn-tó, Hui-li̍p-pin, Tang Timor téng só͘-chāi.