Tang Timor Bîn-chú Kiōng-hô-kok
  • Repúblika Demokrátika Timór-Leste
  • República Democrática de Timor-Leste
Flag of East Timor.svg Coat of arms of East Timor.svg
Kok-kî Bûn-chiong
Chu-kù: "Unidade, Acção, Progresso" ()
"Unidade, Asaun, Progresu" ()
"Unity, Action, Progress"
Kok-koa: Pátria ()
"Fatherland"
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Tang Timor ê só͘-chāi
Tang Timor ê só͘-chāi.
Siú-to͘ Dili
Siāng-tōa siâⁿ-chhī Dili
Bīn-chek
  • Kok-thó͘ bīn-chek: 15,410 km² pâi sè-kài tē-159th miâ
Sî-khu UTC+9
Jîn-bîn seng-oa̍h
Koaⁿ-hong gí-giân
thong-iōng gí-giân
Jîn-kháu
Jîn-bîn hō-miâ East Timorese
Chèng-tī bûn-hoà
chèng-tī chè-tō͘ Unitary semi-presidential republic[2][3]
Léng-tō-jîn
Keng-chè si̍t-le̍k
hoè-pè tan-ūi United States Dollarb (USD)
GDP (PPP) $2.234 billion[4] (2014 nî)
GDP (bêng-gī siōng ê) $1.293 billion[4] (2014 nî)
Pêng-kin GDP (PPP) $5,479[4] (2014 nî)
Pêng-kin GDP (bêng-gī siōng ê) $3,330[4] (2014 nî)
HDI 0.595 (2014 nî)
bāng-he̍k miâ-chheng sok-siá .tlc
kok-chè tiān-oē khu-hō +670

Tang Timor ia̍h Timor-Leste, choân-chheng Tang Timor Bîn-chú Kiōng-hô-kok (Tetum-gí: Repúblika Demokrátika Timór-Leste, Phû-tô-gâ-gí: República Democrática de Timor-Leste), sī tiàm tī Tang-lâm-a ê tó-kok, léng-thó͘ pau-koat Timor-tó ê tang-poàⁿ-pêng; Atauro, Jaco chit nn̄g-ê tó; kap Oecussi-Ambeno chit-ê tī Ìn-nî Sai Timor ê hui-tē (enclave).

Timor pún-sin ū "tang" ê ì-sù, só͘-í Timor Lorosa'e ū "tang (tó) ê tang-pêng" ê ì-sù.

Tang Timor tī 1975 nî 11 goe̍h 28 ji̍t soan-pò͘ tùi Phû-tô-gâ to̍k-li̍p. 2002 nî 5 goe̍h 20 ji̍t (chèng-sek) koh tùi Ìn-nî to̍k-li̍p chhut-lâi.

Ki-pún chu-liāuSiu-kái

Siang-koan ê bûn-chiuⁿSiu-kái

  1. "2015 Census shows population growth moderating". Government of Timor-Leste. 25 October 2015. 24 July 2016 khòaⁿ--ê. 
  2. Neto, Octávio Amorim; Lobo, Marina Costa (2010). "Between Constitutional Diffusion and Local Politics: Semi-Presidentialism in Portuguese-Speaking Countries". Social Science Research Network. 5 March 2016 khòaⁿ--ê. 
  3. Shoesmith, Dennis (March–April 2003). "Timor-Leste: Divided Leadership in a Semi-Presidential System" (PDF). Asian Survey. University of California Press. 43 (2): 231–252. doi:10.1525/as.2003.43.2.231. 5 March 2016 khòaⁿ--ê. 
  4. 4.0 4.1 4.2 4.3 "Timor Leste". The World Bank. 3 May 2014 khòaⁿ--ê.