Messier 42 (M42, NGC 1976) sī chi̍t-ê chhiⁿ-hûn, ia̍h hō-chòe La̍h-hō͘-chō tōa-chhiⁿ-hûn, tī thiⁿ-kiû ê ūi-tì tī La̍h-hō͘-chō (Orion), chham tē-kiû ê kū-lî ū 1,270±76 kng-nî.

Messier 42 ê khó-kiàn-kng siòng-phìⁿ.