Michael Jackson

Mái-kho͘h Jió͘-so-hù Jek-sǹg (Engbûn: Michael Joseph Jackson)(1958 nî 8 goe̍h 29 ji̍t – 2009 nî 6 goe̍h 25 ji̍t) sī Bí-kok ê koa-chhiú kap bú-tō-ka, sī chi̍t-ê Hui-chiu-hē Bí-kok-lâng, tī Bí-kok Indiana chhut-sì.

Jackson, 2003 nî

Jek-sǹg 11-hòe khai-sí chham hiaⁿ-tī tī ga̍k-thôan the Jackson 5 piáu-ián, 1971 nî khai-sí tan-to̍k piáu-ián. I ê chhiòⁿ-phìⁿ Off the Wall, Thriller, Bad, Dangerous, kap HIStory, lóng chhòng sè-kài kì-lo̍k ê siau-liōng.

I ū "Liû-hêng im-ga̍k chi Ông" (King of Pop) ê chheng-hō, kui-sì-lâng tit tio̍h 13-ê Grammy Chióng, choè 13-pái thâu-miâ koa-chhiú.

Chhut-sinSiu-kái

Mái-kho͘h Jió͘-so-hù Jek-sǹg sī 1958 nî 8 goe̍h 29 ji̍t tī Indiana ê Gary chhut-sì--ê. I sī Jackson ka 10 ê gín-á ê tē-8 ê. In tau sǹg sī lô-tōng kai-kip ê Hui-chiu-hē Bí-kok-lâng. Mái-kho͘h ê lāu-bú Katherine Esther Scruse sī chāi-tē ê im-ga̍k-ka; lāu-pē Joseph Walter Jackson sī chêng bok-sìn-guh soán-chhiú, mā sī U.S. Steel kong-si ê kang-lâng, lēng-gōa koh ùi chāi-tē ga̍k-thoân Falcons piáu-ián.

Chok-phínSiu-kái