Michael Joseph Jackson (1958 nî 8 goe̍h 29 ji̍t – 2009 nî 6 goe̍h 25 ji̍t) sī Bí-kok ê koa-chhiú kap bú-chiá, sī chi̍t-ê Hui-chiu-hē Bí-kok-lâng, tī Bí-kok Indiana chhut-sì.

Michael Jackson
Poē-kéng chu-sìn
Kok-che̍k Bí-kok
Chhut-sì 1958 nî 8 goe̍h 29 ji̍t(1958-08-29)
 Bí-kok Indiana Gary
Koè-sin 2009 nî 6 goe̍h 25 ji̍t (50 hòe)
 Bí-kok California Los Angeles
Chhut-tō͘ tī Bí-kok
Im-ga̍k Lūi-hêng
Chit-gia̍p koa-chhiú, bú-chiá
Ga̍k-khì Lâng-siaⁿ
Oa̍h-hiáⁿ 1964–2009
Chhiùⁿ-poâⁿ kong-si
Chong-kàu Ki-tok-kàu
Goân-lâi ê thoân-thé The Jackson 5
Phoè-ngó͘
Kiáⁿ-jî 3, pau-hâm Paris
Pē-bú
Chhiam-miâ
Bāng-chām michaeljackson.com

Jackson 11-hòe khai-sí chham hiaⁿ-tī tī ga̍k-thôan the Jackson 5 piáu-ián, 1971 nî khai-sí tan-to̍k piáu-ián. I ê chhiòⁿ-phìⁿ Off the Wall, Thriller, Bad, Dangerous, kap HIStory, lóng chhòng sè-kài kì-lo̍k ê siau-liōng.

I ū "Pop chi Ông" (King of Pop) ê chheng-hō, kui-sì-lâng tit tio̍h 13-ê Grammy Chióng, choè 13-pái thâu-miâ koa-chhiú.

Seng-pêng

siu-kái

Michael Joseph Jackson sī 1958 nî 8 goe̍h 29 ji̍t tī Indiana ê Gary chhut-sì--ê. I sī Jackson ka 10-ê gín-á ê tē-8-ê. In tau sǹg sī lô-tōng kai-kip ê Hui-chiu-hē Bí-kok-lâng. Michael ê lāu-bú Katherine Esther Scruse sī chāi-tē ê im-ga̍k-ka; lāu-pē Joseph Walter Jackson sī chêng bok-sìn-guh soán-chhiú, mā sī U.S. Steel kong-si ê kang-lâng, lēng-gōa koh ùi chāi-tē ga̍k-thoân Falcons piáu-ián.

Chhiùⁿ-poâⁿ

siu-kái

Tiān-iáⁿ

siu-kái

Hō͘ thê-miâ ia̍h ti̍t-kàu ê chióng

siu-kái
Chióng Thê-miâ/chok-phín Lūi-pia̍t Kiat-kó Chù-kha
African Ambassadors' Spouses Association 2004 Michael Jackson Golden Elephant Award Tek-chióng [1]
African-American Film Critics Association 2009 This Is It Special Achievement Award Honoree [2]
American Black Achievement Awards 1980 Michael Jackson The Music Award Honoree
1984 Michael Jackson The Music Award Tek-chióng
1986 "We Are the World" (shared with Harry Belafonte, Ken Kragen, Quincy Jones and Lionel Richie) The Music Award Tek-chióng
1988 Michael Jackson The Music Award Honoree
American Cinema Awards 1990 Michael Jackson Entertainer of the Decade Honoree [3]
America's Dance Honors 1990 Michael Jackson Dancer of the Decade Honoree [4]
American Music Awards
1980 Favorite Soul/R&B Male Artist Michael Jackson Tek-chióng [5]
Favorite Soul/R&B Album Off the Wall Tek-chióng [5]
Favorite Soul/R&B Song "Don't Stop 'til You Get Enough" Tek-chióng [5]
1981 Favorite Pop/Rock Album Off the Wall Thê-miâ [5]
Favorite Soul/R&B Male Artist Michael Jackson Tek-chióng [5]
Favorite Soul/R&B Album Off the Wall Tek-chióng [5]
1984 Favorite Pop/Rock Male Artist Michael Jackson Tek-chióng [5]
Favorite Pop/Rock Album Thriller Tek-chióng [5]
Favorite Pop/Rock Song "Billie Jean" Tek-chióng [5]
Favorite Pop/Rock Video "Beat It" Tek-chióng [5]
Favorite Soul/R&B Male Artist Michael Jackson Tek-chióng [5]
Favorite Soul/R&B Album Thriller Tek-chióng [5]
Favorite Soul/R&B Song "Billie Jean" Tek-chióng [5]
Favorite Soul/R&B Video "Beat It" Tek-chióng [5]
Favorite Soul/R&B Video "Billie Jean" Thê-miâ [5]
Award of Merit Michael Jackson Honoree [5]
1985 Favorite Soul/R&B Male Artist Michael Jackson Thê-miâ [5]
Favorite Pop/Rock Album Thriller Thê-miâ [5]
Favorite Soul/R&B Album Thriller Thê-miâ [5]
1988 Favorite Pop/Rock Male Artist Michael Jackson Thê-miâ [5]
Favorite Soul/R&B Song "Bad" Tek-chióng [5]
1989 Favorite Soul/R&B Male Artist Michael Jackson Thê-miâ [5]
Favorite Pop/Rock Male Artist Michael Jackson Thê-miâ [5]
Achievement Award Michael Jackson Honoree [5]
1993 Favorite Pop/Rock Album Dangerous Tek-chióng [5]
Favorite Pop/Rock Male Artist Michael Jackson Thê-miâ [5]
Favorite Soul/R&B Male Artist Michael Jackson Thê-miâ [5]
Favorite Soul/R&B Album Dangerous Thê-miâ [5]
Favorite Soul/R&B Song "Remember the Time" Tek-chióng [5]
International Artist Award Michael Jackson Honoree [5]
1994 Favorite Pop/Rock Male Artist Michael Jackson Thê-miâ [5]
Favorite Soul/R&B Male Artist Michael Jackson Thê-miâ [5]
1996 Favorite Pop/Rock Male Artist Michael Jackson Tek-chióng [5]
Favorite Soul/R&B Male Artist Michael Jackson Thê-miâ [6]
Favorite Adult Contemporary Artist Michael Jackson Thê-miâ [5]
2002 Artist of the Century Michael Jackson Honoree [5]
2009 Artist of the Year Michael Jackson Thê-miâ [5]
Favorite Pop/Rock Album Number Ones Tek-chióng [5]
Favorite Pop/Rock Male Artist Michael Jackson Tek-chióng [5]
Favorite Soul/R&B Male Artist Michael Jackson Tek-chióng [5]
Favorite Soul/R&B Album Number Ones Tek-chióng [5]
American Video Awards
1984 "Beat It" Best Performance, Male Tek-chióng [7]
"Beat It" Best Pop Video Tek-chióng [7]
1985 Making of Thriller Best Long Form Video Tek-chióng [7]
Making of Thriller Best Home Video Tek-chióng [7]
Amusement & Music Operators Association (AMOA)
1984 "Thriller" Best Rock Record of the Year Tek-chióng [8]
"Beat It" Best Pop Record of the Year Tek-chióng [8]
"Billie Jean" Best Soul Record of the Year Tek-chióng [8]
Michael Jackson Most Popular Artist of the Year Tek-chióng [8]
Apollo Legend Award
2010 Michael Jackson Apollo Legend Award Inducted [9]
Barbados Music Awards
2010 Michael Jackson International Lifetime Achievement Award Honoree [10]
Bambi Awards
2002 Michael Jackson Pop Artist of the Millennium Honoree [11]
BET Walk of Fame
1995 Michael Jackson BET Walk of Fame Inducted [12][13]
Billboard Music Awards 1992 Michael Jackson Top R&B Artist Thê-miâ [14]
Michael Jackson Special Award commemorating the 10th Anniversary of Thriller Honoree [14]
Dangerous No. 1 World Album Honoree [14]
"Black or White" No. 1 World Single Honoree [14]
1995 "You Are Not Alone" First Ever Hot 100 Debut at #1 Honoree [14]
2002 Michael Jackson Special Award for 1982 album Thriller, which spent more weeks at No. 1 (37) than any other album in the history of the Billboard 200 Honoree [14]
Billboard Music Award for Spotlight
1988 Michael Jackson The first Billboard Spotlight Award for being the first artist in history to have five number-one singles on Billboard Hot 100 from one album, Bad. Honoree [15][16][17]
Billboard Video Awards
1983 Michael Jackson Best Performance by a Male Artist Tek-chióng [18]
"Beat It" Michael Jackson Best Overall Video Tek-chióng [18]
Michael Jackson Best Choreography Tek-chióng [18]
Michael Jackson Best Use Of Video To Enhance Artist's Song   Tek-chióng [18]
Michael Jackson Best Use Of Video To Enhance Artist's Image   Tek-chióng [18]
1984 "Thriller" Best Long Form Video Tek-chióng [18]
Best Music Video Tek-chióng [18]
Billboard Number One Awards
1980 Michael Jackson Top Black Artist   Tek-chióng [19]
Off The Wall Top Black Album   Tek-chióng [19]
1983 Michael Jackson Top Pop Artist of the Year Tek-chióng [18]
Michael Jackson Top Pop Artists - Male Tek-chióng [18][20]
Thriller Top Pop Album Tek-chióng [18][20]
Michael Jackson Top Pop Album Artist Tek-chióng [18][20]
Michael Jackson Top Pop Album Artist-Male Tek-chióng [18][20]
Michael Jackson Top Pop Singles Artist Tek-chióng [18][20]
Michael Jackson Top Pop Singles Artist- Male Tek-chióng [18][20]
Michael Jackson Top Black Artist of the Year Tek-chióng [18]
Michael Jackson Top Black Artist-Male Tek-chióng [18]
Michael Jackson Top Black Album Tek-chióng [18]
Michael Jackson Top Black Album artist Tek-chióng [18]
Michael Jackson Top Black Album Artists - Male Tek-chióng [18]
Michael Jackson Top Black Singles Artist Tek-chióng [18]
Michael Jackson Top Black Singles Artist-Male Tek-chióng [18]
"Billie Jean / Beat It" Top Disco/Dance Artist Tek-chióng [18]
Michael Jackson Top Disco Artist Tek-chióng [20]
Michael Jackson Top Disco Artist-Male Tek-chióng [20]
Thriller Top U.K. Albums Tek-chióng [20]
Blockbuster Entertainment Awards
1996 Michael Jackson Favorite Pop Male Award   Tek-chióng [21]
Black Gold Awards
1984 Michael Jackson Top Male Vocalist Tek-chióng [22]
Thriller Best Album Tek-chióng [22]
"Billie Jean" Best Single of the Year Tek-chióng [22]
"Beat It" Best Video Performance Tek-chióng [22]
Black Music & Entertainment Walk of Fame
2021 Michael Jackson Inaugural inductee  Tek-chióng [23]
Black Radio Exclusive Awards
1983 Michael Jackson Artist of The Year Honoree [24]
1989 Michael Jackson Triple Crown Award for his achievements in pop, rock and soul Honoree
Michael Jackson Humanitarian of the Year Honoree [25]
BMI Urban Awards
1983 Michael Jackson Pop Songwriter of the Year Tek-chióng [26]
1990 Michael Jackson 1st Michael Jackson Award of Achievement Honoree [27]
Bollywood Movie Awards
1999 Michael Jackson Humanitarian Award Honoree [11]
Boy Scouts of America
1990 Michael Jackson Good Scout Humanitarian Award Honoree [3]
Bravo Otto
1987 Michael Jackson Silver Otto Award Tek-chióng [12][28]
1988 Michael Jackson Gold Otto Award Tek-chióng [12][28]
1989 Michael Jackson Bronze Otto Award Tek-chióng [12][28]
1992 Michael Jackson Gold Otto Award Tek-chióng [12][28]
1993 Michael Jackson Gold Otto Award Tek-chióng [12][28]
1994 Michael Jackson Gold Otto Award Tek-chióng [12][28]
1995 Michael Jackson Gold Otto Award Tek-chióng [12][28]
1996 Michael Jackson Silver Otto Award Tek-chióng [12][28]
Michael Jackson Platinum Otto/Lifetime Achievement Award Honoree [12][28]
1997 Michael Jackson Silver Otto Award Tek-chióng [12][28]
2009 Michael Jackson Gold Otto Award Tek-chióng [12][28]
2010 Michael Jackson Silver Otto Award Tek-chióng [12][28]
2011 Michael Jackson Bronze Otto Award Tek-chióng [12][28]
Brit awards
1984 Michael Jackson International Artist Tek-chióng [12]
Thriller British Album of the Year Tek-chióng [12]
1985 Michael Jackson International Artist Thê-miâ [12]
1988 Michael Jackson International Solo Artist Tek-chióng [12]
1989 Michael Jackson International Male Solo Artist Tek-chióng [12]
"Smooth Criminal" British Video of the Year Tek-chióng [12]
1996 Michael Jackson Artist of a Generation Award Honoree [12]
CableACE Award
1984 "The Making of Thriller" Documentary Special Pang-bô͘:Nominated [12]
1994 Michael Jackson Performance in a Music Special or Series Tek-chióng [12]
Canadian Black Music Awards
1984 Michael Jackson Top Male Vocalist Tek-chióng [7]
Entertainer of the Year Tek-chióng [7]
Thriller Top International Album Tek-chióng [7]
"Billie Jean" Top International Single Tek-chióng [7]
Capital Children's Museum 1990 Michael Jackson Humanitarian Award Honoree [3]
Cashbox Awards 1980 Off the Wall Top Soul Album Tek-chióng [29]
1983 Michael Jackson Number One Male Artist Tek-chióng [30]
Billie Jean Pop Single Tek-chióng [30]
Michael Jackson Male-Singles Artist Tek-chióng [30]
Thriller Black Album Tek-chióng [30]
Thriller Pop Album Tek-chióng [30]
Michael Jackson Black Male Artist Tek-chióng [30]
Michael Jackson Black Male-Singles Artist Tek-chióng [30]
Billie Jean Black Single Tek-chióng [30]
1989 Michael Jackson Video Pioneer Award Honoree
Celebrate the Magic Foundation 2002 Michael Jackson Magic Life Award Honoree [11]
Children's Choice Awards 1994 Michael Jackson Caring for Kids Award Honoree [31]
Children Uniting Nations Oscar Celebration 2010 Michael Jackson Angel Award Honoree [32][33]
Countdown Music and Video Awards 1984 Michael Jackson Special Achievement Honoree [34][35][36]
Michael Jackson Most Popular International Act Pang-bô͘:Nominated [34][35][36]
Creative Excellence in Business Advertising (CEBA) 1989 Michael Jackson: The Legend Continues Best Production Tek-chióng [22]
Crenshaw Community Youth & Arts Foundation 1994 Michael Jackson Humanitarian Award Honoree [31]
Danish Music Awards 1996 Michael Jackson Best International Male Artist Tek-chióng [37]
HIStory: Past, Present and Future, Book I Best International Album Tek-chióng [37]
Echo Awards 1993 Michael Jackson Best International Rock/Pop Male Artist Tek-chióng [31]
2010 Hall of Fame Inducted [31]
2015 Best Rock/Pop International Artist of the year Pang-bô͘:Nominated [31]
G&P Foundation Angel Ball 2000 Michael Jackson Angel Of Hope Award (for outstanding contribution to the fight against Cancer) Honoree
Genesis Awards 1988 Man in the Mirror   1988 Doris Day Music Award Tek-chióng
1996 Earth Song   1995 Doris Day Music Award Tek-chióng [38]
Golden Apple Award 1996 Michael Jackson Sour Apple Pang-bô͘:Nominated
Grammy Award
Pang-bô͘:Grammy "Ease on Down the Road" (with Diana Ross) Best R&B Vocal Performance by a Duo or Group Thê-miâ
Pang-bô͘:Grammy "Don't Stop 'Til You Get Enough" Best R&B Vocal Performance, Male Tek-chióng
Best Disco Recording Thê-miâ
Pang-bô͘:Grammy Triumph (as The Jacksons) Best R&B Vocal Performance by a Duo or Group Thê-miâ
Pang-bô͘:Grammy Thriller Album of the Year Tek-chióng
Best Pop Vocal Performance, Male Tek-chióng
"Beat It" Record of the Year Tek-chióng
Song of the Year Thê-miâ
Best Rock Vocal Performance, Male Tek-chióng
"The Girl Is Mine" (feat. Paul McCartney) Best Pop Vocal Performance by a Duo or Group Thê-miâ
"Billie Jean" Song of the Year Thê-miâ
Best R&B Vocal Performance, Male Tek-chióng
Best Rhythm & Blues Song Tek-chióng
"Wanna Be Startin' Somethin'" Best Rhythm & Blues Song Thê-miâ
 E.T. the Extra Terrestrial (with Quincy Jones) Best Recording for Children Tek-chióng
 Thriller (with Quincy Jones) Producer of the Year, Non-Classical Tek-chióng
Pang-bô͘:Grammy  "Tell Me I'm Not Dreamin' (Too Good to Be True)" (with Jermaine Jackson) Best R&B Vocal Performance by a Duo or Group Thê-miâ
Making Michael Jackson's Thriller Best Video Album Tek-chióng
Pang-bô͘:Grammy "We Are the World" (with Lionel Richie) Song of the Year Tek-chióng
Pang-bô͘:Grammy Bad Album of the Year Thê-miâ
Producer of the Year, Non-Classical Thê-miâ
Best Pop Vocal Performance, Male Thê-miâ
Best R&B Vocal Performance, Male Thê-miâ
Pang-bô͘:Grammy "Man in the Mirror" Record of the Year Thê-miâ
Pang-bô͘:Grammy "Leave Me Alone" Best Music Video, Short Form Tek-chióng
Moonwalker Best Music Video, Long Form Thê-miâ
Pang-bô͘:Grammy "Black or White" Best Pop Vocal Performance, Male Thê-miâ
"Jam" Best R&B Vocal Performance, Male Thê-miâ
Best R&B Song Thê-miâ
Pang-bô͘:Grammy HIStory: Past, Present and Future, Book I Album of the Year Thê-miâ
 "You Are Not Alone" Best Male Pop Vocal Performance Thê-miâ
 "Scream" (with Janet Jackson) Best Pop Collaboration with Vocals Thê-miâ
Best Music Video, Short Form Tek-chióng
Pang-bô͘:Grammy "Earth Song" Best Music Video, Short Form Thê-miâ
Pang-bô͘:Grammy "You Rock My World" Best Male Pop Vocal Performance Thê-miâ
Pang-bô͘:Grammy "This Is It" Best Male Pop Vocal Performance Thê-miâ
Grammy Legend Award 1993 Michael Jackson Grammy Legend Award Honoree [39]
Grammy Lifetime Achievement Award 2010 Michael Jackson Grammy Lifetime Achievement Award Honoree [40]
Grammy Hall of Fame 2008 Thriller Grammy Hall of Fame Inducted [41]
Off the Wall Grammy Hall of Fame Inducted [41]
Hollywood Walk of Fame 1980 The Jacksons Hollywood Walk of Fame Star Honoree
1984 Michael Jackson Hollywood Walk of Fame Star Honoree
Japan Gold Disc Awards 1998 HIStory on Film, Volume II Best International Video Tek-chióng
2010 Michael Jackson's This Is It Best International Album Tek-chióng
Juno Awards 1983 Thriller International Album of the Year Thê-miâ
Billie Jean International Single of the Year Tek-chióng [42]
1989 Bad (album) International Album of the Year Thê-miâ
Michael Jackson International Entertainer of the Year Thê-miâ
1992 Black or White Best Selling Single by a Foreign Artist Thê-miâ
1993 Black or White Best Selling Single (Foreign or Domestic) Thê-miâ
Kora Awards 1999 Michael Jackson Lifetime Achievement Award Honoree [43]
MTV Europe Music Award
1995 Michael Jackson Best Male Tek-chióng
"You Are Not Alone" Best Song Pang-bô͘:Nominated
1997 Michael Jackson Best Male Pang-bô͘:Nominated
Best R&B Pang-bô͘:Nominated
Best Live Act Pang-bô͘:Nominated
MTV Video Music Awards Japan 2006 Michael Jackson Legend Award Honoree [44]
MTV Movie Awards 1994 "Will You Be There" Best Song in a Movie Tek-chióng [45]
MTV Video Music Award 1984 "Thriller"   Video of the Year Thê-miâ [46]
Best Male Video Thê-miâ [46]
Best Concept Video Thê-miâ [46]
Best Overall Performance in a Video Tek-chióng [46]
Best Choreography in a Video Tek-chióng [46]
Viewer's Choice Tek-chióng [46]
1988 "Bad" Best Choreography in a Video Thê-miâ [47]
"The Way You Make Me Feel" Best Choreography in a Video Thê-miâ [47]
Himself Video Vanguard Award Honoree [47]
1989 "Leave Me Alone" Video of the Year Thê-miâ [48]
Breakthrough Video Thê-miâ [48]
Viewer's Choice Thê-miâ [48]
"Smooth Criminal" Best Dance Video Thê-miâ [48]
Best Choreography in a Video Thê-miâ [48]
1995 "Scream" (with Janet Jackson) Video of the Year Thê-miâ [49]
Best R&B Video Thê-miâ [49]
Best Dance Video Tek-chióng [49]
Breakthrough Video Thê-miâ [49]
Viewer's Choice Thê-miâ [49]
MOBO Awards 2009 Michael Jackson Lifetime Achievement Award Honoree [50]
Music Connection 1990 Michael Jackson Man of the Decade Honoree [3]
Muz-TV Awards 2010 Michael Jackson Award for contributions to the international pop-culture Honoree [51]
NAACP Image Award 1980 Michael Jackson Outstanding Actor in a Motion Picture Tek-chióng [52]
1983 Entertainment of the Decade
(Shared with Quincy Jones)
Honoree [53]
1988 Michael Jackson Best Male Artist Tek-chióng [52]
Bad Best Album Tek-chióng [52]
 Michael Jackson Leonard Carter Humanitarian Award Honoree [52]
1993 Michael Jackson Entertainer of the Year Honoree [52]
"Black or White" Outstanding Music Video Tek-chióng [52]
1996 | Michael Jackson Outstanding Male Artist Pang-bô͘:Nominated [52]
"You Are Not Alone" Outstanding Song Pang-bô͘:Nominated [54]
"Scream" (with Janet Jackson) Outstanding Music Video Pang-bô͘:Nominated [52]
"Earth Song" Pang-bô͘:Nominated [52]
2002 "You Rock My World" Outstanding Music Video Tek-chióng [52]
Michael Jackson: 30th Anniversary Special Outstanding Variety Series/Special Tek-chióng [52]
Michael Jackson: 30th Anniversary Special Outstanding Performance in a Variety Series/Special Tek-chióng [52]
2015 Love Never Felt So Good Outstanding Music Video Pang-bô͘:Nominated [52]
Michael Jackson Outstanding Male Artist Pang-bô͘:Nominated [52]
NARM Gift of Music Awards
1984 Thriller   Best Selling Album Tek-chióng [7]
"Billie Jean" Best Selling Single Tek-chióng [7]
The Making of Thriller Best Home Video Tek-chióng [7]
1993 Dangerous   Best Selling Urban music Recording Male Tek-chióng [7]
1995 Michael Jackson   The Harry Chapin Memorial Humanitarian Award Honoree [7]
National Association of Black Owned Broadcasters 1992 Michael Jackson Lifetime Achievement Award Honoree [31]
National Museum of Dance and Hall of Fame 2010 Michael Jackson Hall of Fame Inducted [55]
National Urban Coalition Awards 1989 Michael Jackson Humanitarian Award Honoree [22]
NME Awards 1983 "Thriller" Best Promo Video Tek-chióng [56]
2017 "Off The Wall" Best Reissue honor Pang-bô͘:Nominated [57]
NRJ Music Awards 2002 Michael Jackson Best International Male Singer Tek-chióng [7][58]
2008 Michael Jackson Lifetime Achievement Award Honoree [7][58]
Oneness Awards 2003 Michael Jackson Power of Oneness Award Honoree [11]
Operation One to One Awards 1992 Michael Jackson Operation One to One Award Honoree [31]
People's Choice Awards
1984 Michael Jackson Best All Round Entertainer of the Year Tek-chióng
Thriller Favorite Video of the Year Tek-chióng
1986 "We Are the World" Favorite New Song Tek-chióng
1989 "Smooth Criminal" Favorite Music Video Tek-chióng
Michael Jackson Favorite Male Artist Thê-miâ
1996 Michael Jackson Favorite Male Artist Thê-miâ
Pocono Film Festival 2009 Michael Jackson Humanitarian Award Honoree [59]
Presidential honors 1984 Michael Jackson Presidential Humanitarian Award Honoree [7]
1990 Michael Jackson Artist of the Decade Honoree [60]
1992 Michael Jackson Point of Light Ambassador Honoree [60][61]
Primetime Emmy Award 1983 Motown 25: Yesterday, Today, Forever: Billie Jean Performance Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program Pang-bô͘:Nominated [62]
1990 "You Were There" Performed By Michael Jackson At Sammy Davis Jr's 60th Birthday Celebration Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program Pang-bô͘:Nominated [62]

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 1. "African award for Michael Jackson". BBC News. March 29, 2004. goân-loē-iông tī June 30, 2009 hőng khó͘-pih. February 1, 2009 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 2. "'Precious' named top film by African-American Film Critics Assn". December 14, 2009. goân-loē-iông tī March 9, 2021 hőng khó͘-pih. November 25, 2019 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 George, p. 44
 4. "Dance Awards Ceremony, Complete with Baryshnikov, to Be Broadcast From San Diego". December 12, 1989. goân-loē-iông tī June 21, 2020 hőng khó͘-pih. June 21, 2020 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 5. 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29 5.30 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 5.36 5.37 5.38 5.39 Huff, Lauren (November 24, 2019). "Taylor Swift makes history as most awarded artist of all time at American Music Awards". goân-loē-iông tī February 29, 2020 hőng khó͘-pih. June 17, 2020 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 6. "Rock On The Net: 23rd American Music Awards (presented in 1996)". www.rockonthenet.com. goân-loē-iông tī 2013-03-26 hőng khó͘-pih. 2021-08-15 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 7. 7.00 7.01 7.02 7.03 7.04 7.05 7.06 7.07 7.08 7.09 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 George, p. 40
 8. 8.0 8.1 8.2 8.3 "Michael Jackson Sweeps AMOA Awards; 'Pole Position' Wins In Games Division" (PDF). Cash Box. November 10, 1984. pp. 31, 33. goân-loē-iông (PDF) tī 2021-03-08 hőng khó͘-pih. 2021-06-04 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 9. Cheng, Pei-Sze (June 14, 2010). "Michael Jackson & Aretha Franklin Honored at the Apollo Theater". goân-loē-iông tī September 11, 2018 hőng khó͘-pih. September 11, 2018 khòaⁿ--ê. King of Pop, Michael Jackson, were recently inducted into the Apollo Legends Hall of Fame at the Apollo Theater's 2010 Spring Benefit, a star-studded affair dubbed "Evening of Legends."  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 10. "The Barbados Advocate". goân-loē-iông tī 2010-03-24 hőng khó͘-pih. 2010-01-15 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help). Barbados. Retrieved on January 14th, 2010
 11. 11.0 11.1 11.2 11.3 George, pp. 50–53
 12. 12.00 12.01 12.02 12.03 12.04 12.05 12.06 12.07 12.08 12.09 12.10 12.11 12.12 12.13 12.14 12.15 12.16 12.17 12.18 12.19 12.20 12.21 12.22 George, pp. 37–52
 13. "Michael Jackson in Gabon - So Bad, Just Beat It". July 2015. goân-loē-iông tī August 22, 2020 hőng khó͘-pih. August 4, 2020 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 14. 14.0 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 Caulfield, Keith (March 31, 2016). "Top Billboard Music Award Winners of All Time (1990–2016)". Billboard. goân-loē-iông tī May 2, 2017 hőng khó͘-pih. April 10, 2017 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 15. "Billboard Music Awards 2012: Best & worst moments". entertainment.ca.msn.com. goân-loē-iông tī 2 January 2014 hőng khó͘-pih. 2 January 2014 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 16. "2012 Billboard Music Awards: Adele, Coldplay, LMFAO Win Big, Katy Perry Given Spotlight Award". abcnews.go.com. goân-loē-iông tī 11 December 2013 hőng khó͘-pih. 2 January 2014 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 17. "10 Interesting Facts About Billboard Music Awards". biggone.com. goân-loē-iông tī 2014-01-02 hőng khó͘-pih. 2 January 2014 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 18. 18.00 18.01 18.02 18.03 18.04 18.05 18.06 18.07 18.08 18.09 18.10 18.11 18.12 18.13 18.14 18.15 18.16 18.17 18.18 18.19 18.20 18.21 "Archived copy" (PDF). goân-loē-iông (PDF) tī 2021-06-27 hőng khó͘-pih. 2021-08-23 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 19. 19.0 19.1 "Archived copy" (PDF). goân-loē-iông (PDF) tī 2021-03-07 hőng khó͘-pih. 2021-08-23 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 20. 20.0 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6 20.7 20.8 "Rock On The Net: 1983 Billboard Year-End Chart-Toppers". www.rockonthenet.com. goân-loē-iông tī 2021-10-22 hőng khó͘-pih. 2021-08-29 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 21. "Blockbuster Entertainment Awards". Michael Jackson Official Site. goân-loē-iông tī 2021-08-15 hőng khó͘-pih. 2021-08-15 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 22. 22.0 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 George, pp. 37–43
 23. Ruggieri, Melissa (May 5, 2021). "Black Music Walk of Fame to honor James Brown, OutKast, Usher and others in Atlanta". The Atlanta Journal-Constitution. October 30, 2021 khòaⁿ--ê. 
 24. "Black Radio Exclusive Awards". Michael Jackson Official Site. goân-loē-iông tī 2021-08-15 hőng khó͘-pih. 2021-08-15 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 25. "Black Radio Exclusive Awards". Michael Jackson Official Site. goân-loē-iông tī 2021-08-15 hőng khó͘-pih. 2021-08-15 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 26. "Michael Jackson Tribute". BMI.com. June 26, 2009. goân-loē-iông tī April 22, 2016 hőng khó͘-pih. August 15, 2021 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 27. "BMI to Honor Taylor Swift With First-Ever Taylor Swift Award at 64th Annual BMI Pop Awards". BMI.com. April 5, 2016. goân-loē-iông tī September 28, 2021 hőng khó͘-pih. August 15, 2021 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 28. 28.00 28.01 28.02 28.03 28.04 28.05 28.06 28.07 28.08 28.09 28.10 28.11 28.12 "Photo of Brave Otto". Fotos-hochladen.net. goân-loē-iông tī 27 October 2014 hőng khó͘-pih. 29 June 2014 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 29. "Archived copy" (PDF). goân-loē-iông (PDF) tī 2021-08-11 hőng khó͘-pih. 2021-08-17 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 30. 30.0 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 30.6 30.7 "Archived copy" (PDF). goân-loē-iông (PDF) tī 2021-08-11 hőng khó͘-pih. 2021-08-17 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 31. 31.0 31.1 31.2 31.3 31.4 31.5 31.6 George, pp. 45–47
 32. Bang Showbiz (March 18, 2010). "Katherine Jackson plays board games with grandkids". AZCentral. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2021-01-13. 2010-06-25 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 33. Benet, Lorenzo (March 18, 2010). "Michael Jackson's sister: We miss him so much". CNN. goân-loē-iông tī March 23, 2010 hőng khó͘-pih. 2019-03-14 khòaⁿ--ê. 
 34. 34.0 34.1 "WAM Scene". Western Australia Music Industry Association Incorporated. 2005. goân-loē-iông tī 20 July 2008 hőng khó͘-pih. 2008-12-10 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help); Unknown parameter |df= ignored (help)
 35. 35.0 35.1 "The Countdown Story". Australian Broadcasting Corporation (ABC). 2006. goân-loē-iông tī 25 July 2008 hőng khó͘-pih. 2008-12-10 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help); Unknown parameter |df= ignored (help)
 36. 36.0 36.1 "The quirks that made it work". The Sydney Morning Herald. 5 August 2006. goân-loē-iông tī 2008-06-12 hőng khó͘-pih. 2008-12-10 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 37. 37.0 37.1 Sina, Knight (30 December 2020). Michael Jackson ; Life of the Legend. ISBN 9786027542327. goân-loē-iông tī 28 October 2021 hőng khó͘-pih. 24 August 2021 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 38. "Babe,' Michael Jackson among Genesis winners". UPI. goân-loē-iông tī 2021-08-21 hőng khó͘-pih. 2021-08-21 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 39. "BBC - Grammy Legend Award winners". BBC. goân-loē-iông tī 2021-10-28 hőng khó͘-pih. 2019-11-25 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 40. Singh, Anita (February 1, 2010). "Grammy Awards 2010: Prince Michael and Paris in emotional Michael Jackson tribute". goân-loē-iông tī November 11, 2019 hőng khó͘-pih. November 25, 2019 khòaⁿ--ê – via www.telegraph.co.uk.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 41. 41.0 41.1 Grammy Hall of Fame award Archived 2011-01-22 at the Wayback Machine.. Grammy. Retrieved on February 3, 2009
 42. "1984 | International Single of the Year | Michael Jackson |". goân-loē-iông tī 2021-08-12 hőng khó͘-pih. 2021-08-12 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 43. "Reuters Archive Licensing". Reuters Archive Licensing. goân-loē-iông tī 2021-09-06 hőng khó͘-pih. 2021-09-06 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 44. "MTV Japan Awards Triple For Kumi Koda". Billboard. 30 May 2006. goân-loē-iông tī 2021-09-06 hőng khó͘-pih. 2021-09-06 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 45. "MTV Movie Awards". Michael Jackson Official Site. goân-loē-iông tī 2021-09-06 hőng khó͘-pih. 2021-09-06 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 46. 46.0 46.1 46.2 46.3 46.4 46.5 Higgins, Bill (August 23, 2013). "MTV Execs Remember the First VMAs". The Hollywood Reporter. goân-loē-iông tī August 23, 2013 hőng khó͘-pih. October 14, 2020 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 47. 47.0 47.1 47.2 "Rock On The Net: 1988 MTV Video Music Awards". www.rockonthenet.com. goân-loē-iông tī 2019-11-02 hőng khó͘-pih. 2021-09-06 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 48. 48.0 48.1 48.2 48.3 48.4 "Rock On The Net: 1989 MTV Video Music Awards". www.rockonthenet.com. goân-loē-iông tī 2010-12-19 hőng khó͘-pih. 2021-09-06 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 49. 49.0 49.1 49.2 49.3 49.4 "Rock On The Net: 1995 MTV Video Music Awards". www.rockonthenet.com. goân-loē-iông tī 2012-09-04 hőng khó͘-pih. 2021-09-06 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 50. "MOBO Awards 2009 | MOBO Organisation". mobo.com. goân-loē-iông tī 2017-04-01 hőng khó͘-pih. 2021-09-09 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 51. "Michael Jackson's sister to be awarded at Muz-TV ceremony instead of her brother (TopHit News)". TopHit. goân-loē-iông tī 2021-09-11 hőng khó͘-pih. 2021-09-11 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 52. 52.00 52.01 52.02 52.03 52.04 52.05 52.06 52.07 52.08 52.09 52.10 52.11 52.12 52.13 George, p. 32–53
 53. The Crisis. March 1984. p. 119. goân-loē-iông tī September 9, 2021 hőng khó͘-pih. September 17, 2020 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 54. "The Crisis". goân-loē-iông tī 2021-04-12 hőng khó͘-pih. 2020-11-01 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 55. "Photos: Michael Jackson induction ceremony". 16 August 2010. goân-loē-iông tī 3 March 2016 hőng khó͘-pih. 10 September 2010 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 56. "1983". NME. 28 February 1983. goân-loē-iông tī 2020-06-08 hőng khó͘-pih. 2020-06-08 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 57. "Bowie, Springsteen and Michael Jackson Among the Nominees for 2017 "NME" Awards - Music News - ABC News Radio". goân-loē-iông tī 2021-09-12 hőng khó͘-pih. 2021-09-12 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 58. 58.0 58.1 MacInnes, Paul (January 28, 2008). "Pete Doherty's Animal Sanctuary: bring the kids!". London: Guardian. goân-loē-iông tī October 6, 2014 hőng khó͘-pih. February 8, 2009 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 59. "Remembering Joe Jackson: 1928-2018 | kcentv.com". goân-loē-iông tī 2021-09-13 hőng khó͘-pih. 2021-09-13 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 60. 60.0 60.1 Ín-iōng chhò-gō͘: Bû-hāu ê <ref> tag; chhōe bô chí-miâ ê ref bûn-jī Nelson George 4445
 61. Ín-iōng chhò-gō͘: Bû-hāu ê <ref> tag; chhōe bô chí-miâ ê ref bûn-jī Campbell 93 321
 62. 62.0 62.1 "Fatal Cardiac Arrest Strikes Michael Jackson | Television Academy". goân-loē-iông tī 2020-02-10 hőng khó͘-pih. 2019-11-25 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)