Niue, tiàm-tī lâm Thài-pêng-iûⁿ ê tó-sū, hām New Zealand ū chū-iû kiat-ha̍p ê koan-hē.

Niue
Niue
Niuē
Niue kî-á
kok-kî
Niue kok-hui
kok-hui
Kok-koa: Ko e Iki he Lagi
"Tī thian-kok ê Siōng-tè"
Tē-ūi New Zealand Ông-kok ê kò͘-sêng-kok
New Zealand ê liân-hē-pang
Siú-to͘
kap siāng-tōa siâⁿ-chhī
Alofi
Koaⁿ-hong gí-giân Eng-gí, Niue-gí
Chèng-hú tan-it-chè, gī-hoē-chè, kun-chú li̍p-hiàn
• kok-ông
Charles 3-sè
• kok-ông tāi-piáu
Cindy Kiro
• chóng-lí
Dalton Tagelagi
Li̍p-hoat ki-kò͘ Gī-hoē
Bīn-chek
• Lóng-chóng
261.46 km2 (100.95 sq mi)
Jîn-kháu
• 2018 nî kó͘-kè
1,620
• 2017 nî phó͘-cha
1,784
• Bi̍t-tō͘
6.71/km2 (17.4/sq mi)
GDP (PPP) 2003 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
$10.0 pah-bān (tē 228 miâ)
• Pêng-kin
$5,800 (tē 164 miâ)
GDP (bêng-gī) 2018 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
Increase$30,510,028
Hoè-pè New Zealand dollar (NZD)
Sî-khu UTC-11
Khui-chhia hong-hiòng chó
Tiān-oē khu-hō +683
ISO 3166 tāi-hō NU
Siōng-téng domain .nu