Objective-C sī chi̍t khoán to-iōng-tô͘ ê bu̍t-kiāⁿ kheng-hiòng thêng-sek gí-giân, chiong Smalltalk ê sìn-sek thoân-sàng hêng-sek ka chiūⁿ tī C gí-giân. I sī Apple khai-hoat beh ēng tī OS X kap iOS khoân-kéng ê gí-giân.

Objective-C
Gí-giân ka-cho̍k C
Nńg-thé siat-kè Tom Love and Brad Cox
Siú-chhù hoat-hêng 1984 nî;​ 40 nî í-chêng​ (1984)
Ún-tēng
pán-pún
2.0[1]
Lūi-hêng hē-thóng Static, dynamic, weak
OS Cross-platform
Bûn-kiāⁿ khok-tián-miâ .h, .m, .mm, .M
Bāng-chām developer.apple.com
Chú-iàu gí-giân si̍t-chò
Clang, GCC
Khé-hoat gí-giân
C, Smalltalk
Éng-hióng gí-giân
Groovy, Java, Nu, Objective-J, TOM, Swift[2]

Tsù-kái

siu-kái
  1. "Runtime Versions and Platforms". Developer.apple.com. goân-loē-iông tī July 20, 2016 hőng khó͘-pih. December 24, 2017 khòaⁿ--ê. 
  2. Lattner, Chris (June 3, 2014). "Chris Lattner's Homepage". Chris Lattner. goân-loē-iông tī June 4, 2014 hőng khó͘-pih. June 3, 2014 khòaⁿ--ê. The Swift language is the product of tireless effort from a team of language experts, documentation gurus, compiler optimization ninjas, and an incredibly important internal dogfooding group who provided feedback to help refine and battle-test ideas. Of course, it also greatly benefited from the experiences hard-won by many other languages in the field, drawing ideas from Objective-C, Rust, Haskell, Ruby, Python, C#, CLU, and far too many others to list. 

Siong-koan

siu-kái

Guā-pōo liân-kiat

siu-kái
 
Wikibooks ū koan-hē Objective-C Programming ê kàu-châi kap soat-bêng-su.