Apple Inc.

(Tùi Apple choán--lâi)

Apple Inc. ("É-phoh Kong-si"; NASDAQAAPL) sī Bí-kok ê chi̍t keng khoà-kok-sèng kong-si, choan-bûn chhut-sán tiān-náu nńg-thé, kò-jîn tiān-náu, kap kî-tha ê tiān-chú san-phín, sī thong-sè-kài siāng toā ê kho-ki kong-si chi it.

Apple Inc.
Formerly
  • Apple Computer Company (1976–1977)
  • Apple Computer, Inc. (1977–2007)
Hîng-thài Public
ISIN US0378331005
Hâng-gia̍p
Tshòng-kiàn nî 1976 nî 4 goe̍h 1 ji̍t;​ 48 nî í-chêng​ (1976-04-01) in Los Altos, California, U.S.
Tshòng-kiàn-tsiás
Tsóng-pōo 1 Apple Park Way, ,
U.S.
Number of locations
521 retail stores (2022)
Ho̍k-bū tē-khu
Worldwide
Líng-tō jîn-bu̍t
Ho̍k-bū sán-phín
Services
Revenue Increase US$365.82 billion (2021)
Increase US$108.95 billion (2021)
Increase US$94.68 billion (2021)
Total assets Increase US$351.02 billion (2021)
Total equity Decrease US$63.09 billion (2021)
Guān-káng jîn-sòo
154,000 (2021)
Tsí-kong-si [en]
Bāng-tsām apple.com
Tsù-kha / tsù-kái
[1][2]
Pún bûn-chióng kài-siāu hō miâ "Apple" ê kong-si, nā chi̍t jī ê Eng-gí goân-ì, chhiáⁿ khòaⁿ phōng-kó ia̍h phōng-kó-chhiū.
1984 nî ê Phōng-kó sán-phín, thâu-chi̍t tāi ê "Macintosh".

Sán-phín

siu-kái

Tsù-kái

siu-kái
  1. "Apple 10-K Report FY2021" (PDF). September 25, 2021. January 23, 2022 khòaⁿ--ê. 
  2. "Consolidated Financial Statements for Q4 FY21" (PDF). Apple Inc. October 28, 2021. December 22, 2021 khòaⁿ--ê. ; "Apple Retail Store – Store List" (ēng Eng-gí). Apple. June 3, 2020 khòaⁿ--ê. ; Certificate of Amendment of Articles of Incorporation Archived 2020-09-26 at the Wayback Machine., November 17, 1977. California Secretary of State; Certificate of Ownership Archived 2021-02-17 at the Wayback Machine., January 9, 2007. California Secretary of State.