Okinawa-gíOkinawa-koān ê chi̍t ê giân-gí, mā-sī Liû-kiû-gí lāi-bīn ê 1 khoán, chú-iàu tī Okinawa-tó lâm-pō͘ kap tiong-pō͘ thong-hêng.

Okinawa-gí mā-sī kó͘-chá Liû-kiû-kok ê koan-hong gí-giân.