Olivier Messiaen (IPA: [ɔlivje mɛsjɑ̃]; 1908 nî 12 goe̍h 10 ji̍t – 1992 nî 4 goe̍h 27 ji̍t) sī Hoat-kok ê 1 ê chok-khek-ka, hong-khîm-ka, kiam chiáu-lūi-ha̍k-ka (ornithologist). I 11 hoè ji̍p khì Pa-lí Im-ga̍k-īⁿ, sin-seⁿ pau-koat Paul Dukas, Maurice Emmanuel, Charles-Marie Widor, Marcel Dupré. 1931 nî tam-jīm Pa-lí La Trinité kàu-tn̂g ê hong-khîm-su, it-ti̍t kàu i koè-óng ûi-chí. 1940 nî Hoat-kok hām-lo̍h, Messiaen pìⁿ chiàn-hû. Chē-kaⁿ kî-kan, i chhòng-chok Quatuor pour la fin du temps ("Sî-kan ê lō͘-boé sù-tiông-chàu"), ga̍k-khì sī tng-sî hiān-ū--ê 4 chióng, pau-hâm kǹg-khîm, bai-ó͘-lín, toā-thê-khîm, o͘-ta̍t-á. Messiaen kap kúi-ê hoān-lâng tiàm kî-thaⁿ ê hoān-lâng kap kéng-ūi thâu-chêng pān siú-ián. Chhut-kaⁿ liáu-āu (1941) i hông jīm-bēng chò Pa-lí Im-ga̍k-īⁿ ê hô-siaⁿ (harmony) kàu-siū, 1966 nî khí kiam chò chok-khek kàu-siū, kàu kah 1978 nî thoè-hiu ûi-chí. Iu-siù ê ha̍k-seng pau-koat Pierre Boulez, Yvonne Loriod (āu--lâi pìⁿ in bó͘), Karlheinz Stockhausen, Iannis Xenakis, William Bolcom, George Benjamin.

Olivier Messiaen (1986)