Osmania UniversityÌn-tō͘ Andhra Pradesh pang Hyderabad koān ê chi̍t ê chng-thâu.

Osmania University
—  Hyderabad ê chng-thâu  —
Osmania University ê kéng-sek
Osmania University ê kéng-sek
Kok-ka  Ìn-tō͘
Pang Andhra Pradesh
Koān Hyderabad
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 11,207 lâng
Bat-jī-lu̍t 76%

Liân-kiat siu-kái


  Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Ìn-tō͘ tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.