Perth kap Kinross (Eng-gí: Perth and Kinross; So͘-kat-lân-gí: Perth an Kinross; So͘-kat-lân Kài-ní-gí: Pheairt is Cheann Rois) sī Liân-ha̍p Ông-kok So͘-kat-lân ê chi̍t ê gī-khu (council area).

Perth kap Kinross
Perth and Kinross (en)
Perth an Kinross (sco)
Pheairt is Cheann Rois (gd)
—  Gī-khu  —

ê uī-tì
ê uī-tì
Keng-hūi-tō͘: 56°25′N 3°29′W / 56.42°N 3.48°W / 56.42; -3.48
Chú-khoân-kok  Liân-ha̍p Ông-kok
Chó͘-sêng-kok  So͘-kat-lân
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 5,285.6035 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 151,290 lâng
Bāng-chām www.pkc.gov.uk