Phenol, mā hō chò chio̍h-thòaⁿ-sng[1] ia̍h ka-bó͘-le̍k sng[2] (Eng-gí: carbolic acid), sī chi̍t chióng phang-hiong-sèng (aromatic) ê iú-ki hòa-ha̍p-bu̍t, tòa hun-chú-sek C6H5OH.

Chham-chiàuSiu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "石炭酸". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián] (ēng Ji̍t-pún-gí). 
  2. John Macgowan (1883). "Medicines". Carbolic acid. English and Chinese dictionary of the Amoy dialect.