Sò͘-lūn (Hàn: 數論; Eng: number theory) sī chi̍t ê sûn-chhùi sò͘-ha̍k ê hun-chi, chù-iàu sī teh gián-kiù chéng-sò͘ ê sèng-chit. Sò͘-lūn pī khoàⁿ-chò sī siōng-sûn ê sò͘-ha̍k léng-he̍k. Chèng-chéng-sò͘ nā àn-chiàu sêng-hoat ê sèng-chit lâi khu-hun, sò͘-sò͘, ha̍p-sêng-sò͘ kap 1.