?Bé-ka
Scomberomorus cavalla
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Actinopterygii
Bo̍k: Perciformes
Kho: Scombridae
Sio̍k: Scomberomorus
Lacepède, 1801
Chéng

khoàⁿ loē-bûn

Bé-ka, La-teng miâ Scomberomorus, sī Scombridae-kho ê hî-á. Thô-thoh-hî sio̍k chit lūi.

Chham-khó

siu-kái
  1. Scomberomorus commerson 台灣魚類資料庫.
  2. Scomberomorus guttatus, 台灣魚類資料庫.
  3. Scomberomorus koreanus, 台灣魚類資料庫.