Scomberomorus maculatus

?Scomberomorus maculatus
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Actinopterygii
Bo̍k: Perciformes
Kho: Scombridae
Sio̍k: Scomberomorus
Chéng: S. maculatus
Ha̍k-miâ
Scomberomorus maculatus
(Mitchill, 1815)

Scomberomorus maculatus sī chi̍t khoán chheng-kho (Scombridae), bé-ka-sio̍k (Scomberomorus) ê .

Chham-khó chu-liāuSiu-kái