Siā-chìⁿ

Siā-chìⁿ sī chi̍t khoán oa̍h-tāng, ē-sái sī châi-gē, bú-gē, khang-khoè ia̍h ūn-tōng, sī tùi keng kap chìⁿ ê sú-ēng. Siā-chìⁿ tī kó͘-chá pat sī sio-chiàn sî ê tiōng-iàu bú-le̍k; mā sī phah-la̍h ê chi̍t chióng hong-sek. Tī hiān-tāi, siā-chìⁿ sī kok-chè-siōng chèng-sek ê ūn-tōng hāng-bo̍k chi it.

Hiān-tāi ê siā-chìⁿ pí-sài.