Siōng-phok-kut (Latin-gí: humerus) sī chiân-chi (phok) ê kut-thâu chi it, chi̍t pêng tī keng-kah-thâu kap keng-kah-kut sio-chiap; koh chi̍t pêng tī chhiú-khiau kap chhioh-kut (ulna) kiam jiâu-kut (radius) sio-chiap.

Siōng-phok-kut