Si Bêng-tek (施明德; 1941 nî 1 goe̍h 15 ji̍t – 2024 nî 1 goe̍h 15 ji̍t), Tâi-oân ê chèng-tī jîn-bu̍t, Ko-hiông-chhī Iâm-tiâⁿ-po͘ chhut-sì. I bat chò koè 3 kài ê Li̍p-hoat Uí-oân kap Bîn-chìn-tóng Tóng-chú-se̍k.

Si Bêng-tek
施明德
Bîn-chú Chìn-pō͘ Tóng tóng-chú-se̍k
Jīm-kî
1994 nî 5 goe̍h 15 ji̍t – 1996 nî 3 goe̍h 23 ji̍t
tāi-lí: 1993 nî 11 goe̍h 29 ji̍t–1994 nî 5 goe̍h 15 ji̍t
Chêng-jīm Khó͘ Sìn-liông
Kè-jīm Tiuⁿ Chùn-hông (tāi-lí)
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì 1941 nî 1 goe̍h 15 ji̍t(1941-01-15)
Ji̍t-pún ê kî-á Ji̍t-pún léng Tâi-oân Ko-hiông-chiu Ko-hiông-chhī
(kin-á-ji̍t  Tâi-oân Ko-hiông-chhī)
Kòe-sin 2024 nî 1 goe̍h 15 ji̍t (83 hòe)
 Tâi-oân Tâi-pak-chhī
Chèng-tóng Bîn-chú Chìn-pō͘ Tóng (1986-2000)
Bû-tóng-che̍k (2000-)
Bú-hāu Tiong-hôa Bîn-kok Lio̍k-kun Kun-koaⁿ Ha̍k-hāu
Si Bêng-tek
chèng-tóng chit-bū
Chiap-sio̍k
Khó͘ Sìn-liông
Bîn-chú Chìn-pō͘ Tóng tóng-chú-se̍k
1994 nî–1996 nî
Kè-sio̍k
Tiuⁿ Chùn-hông
tāi-lí