Suez Oan

(Tùi Suez-oan choán--lâi)

Suez-oan (A-la-pek-gí: خليج السويس‎; Khalīǧ as-Suwais), thàng Âng-hái ê 1-ê hái-oan, oá Se-nái Poàn-tó sai-hoāⁿ, Hui-chiu Tāi-lio̍k ê tang-hoāⁿ. 1869 nî Suez Ūn-hô thong chûn liáu-āu, Suez-oan ē-tàng ti̍t-thâu thàng Tē-tiong-hái, kau-thong lī-piān, chiàn-lio̍k tē-ūi chin tiōng-iàu.