Tâi-oân Tiān-sī Kong-si kán-chheng chò Tâi-sī, tī 1962 nî 4 goe̍h 28 chèng-sek sêng-li̍p, sī Tâi-oân tē-1-keng tiān-sī-tâi.

Tâi-oân Tiān-sī Sū-gia̍p Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si
Taiwan Television Enterprise, Ltd.
Lūi-hêng Hèng-kūi kong-si
Sêng-li̍p 1962 nî 4 goe̍h 28 ji̍t(1962-04-28)(58 nî)
Táng-sū-tiúⁿ N̂g Siông
Chóng-keng-lí Chiu Hoat-hun
Hù-chóng-keng-lí: Chiā Tîn-chê
Chóng-pō͘ Flag of the Republic of China.svg Tiong-hoâ Bîn-kok (Tâi-oân)
Tâi-pak-chhī Siông-san-khu Tun-hòa-lí 3 lîn Pat-tek-lō͘ saⁿ-tōaⁿ 10 hō
Sán-gia̍p Mûi-thé-gia̍p
Chú-kong-si Tâi-sī Bûn-hòa Sū-gia̍p Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si
Siông-tāi Gû-lo̍k Keng-kí Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si
Bāng-chām http://www.ttv.com.tw

Hoat-jîn-ki-kò͘ khòng-chè 8-siâⁿ chó-iū ê kó͘-koân. Tâi-oân Gîn-hâng sī bo̍k-chêng siāng tōa ê kó͘-tong, chiàm 14.37%.

Goā-pō͘ liân-kiatSiu-kái