Töv Séng (Bông-kó͘-bûn: Төв аймаг; Bông-kó͘ jī-bó: ᠲᠥᠪᠠᠶᠢᠮᠠᠭ) sī Bông-kó͘ ê chi̍t-ê séng (aimag); i-ê siú-hú siat tī Zuunmod.

Töv Séng
Төв аймаг
ᠲᠥᠪᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
—  Séng  —

Manzushir.jpg

Töv Séng ê kî-á
Kî-á
Töv Séng ê hui-kì
Hui-kì
Töv Séng ê uī-tì
Kok-ka  Bông-kó͘
Siú-hú Zuunmod
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 74,042.37 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 85,166 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 1.15/km2
Sî-khu +8 (UTC+8)

Tē-líSiu-kái

Le̍k-súSiu-kái

Jîn-khaúSiu-kái

Töv Séng ê bīn-chek lóng-chóng ū 74,042.37 pêng-hong kong-lí; jîn-khaú 85,166 lâng.

Kau-thongSiu-kái

Khì-hāuSiu-kái

Keng-chèSiu-kái

Hêng-chèng-khuSiu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái

Chham-khóSiu-kái