Tē-it Siong-gia̍p Gîn-hâng

Tē-it Siong-gia̍p Gîn-hâng (第一商業銀行), kán-chheng Tē-it Gîn-hâng (第一銀行) ia̍h-sī It-gîn (一銀), sī Tâi-oân ê chi̍t keng toā-hêng siong-gia̍p gîn-hâng.

Tē-it Siong-gia̍p Gîn-hâng
First Commercial Bank
Kó͘-phiò tāi-hō [en] Tâi-chèng-só͘: 2892
SWIFT piān-sek-bé FCBKTWTP
Kim-iông tāi-hō 007
Khai-siat ji̍t-kî 1899-nî( Ji̍t-pún Bêng-tī 32-nî) 11-gue̍h 12-ji̍t
Chóng-pō͘ tē-chí  Tiong-hoâ Bîn-kok (Tâi-oân) Tâi-pak-chhī Tiong-chèng-khu Tiōng-khèng lâm-lō͘ it-toān 30-hō
Si̍t-siu chu-pún-gia̍h [en] NT$ 908.8 ek
Chú-iàu kó͘-tong Tē-it kim-iông khòng-kó͘ kong-si [zh] (100.00%)
Bāng-chām www.firstbank.com.tw

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái