Tōng-thé (Hàn-jī: 胴体; Latin-gí: Truncus) sī hâm lâng chāi-lāi tōng-bu̍t sin-thé ê tiong-sim pō͘-hūn, tio̍h sī sin-khu khì-tû liáu thâu, âm-kún, sì-chi, boé chhun lo̍h ê pō͘-hūn.

Tōng-thé ki-pún ē-sài hun chò í-hā kúi-ê pō͘-hūn: heng-khám, pak-tó͘, kha-chiah-phiaⁿ, kut-poâⁿ.