"Chè-chō-gia̍p" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Chè-chō-gia̍p''' (製造業) sī kang-gia̍p ê chi̍t chióng. Chè-chō-gia̍p lī-iōng kho-ha̍k ê ki-su̍t teh seng-sán sán-phín lâi thê-kion... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Chè-chō-gia̍p''' (製造業) sī kang-gia̍p ê chi̍t chióng. Chè-chō-gia̍p lī-iōng kho-ha̍k ê ki-su̍t teh seng-sán sán-phín lâi thê-kion... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
11,927

次編輯