"Portal:Sin-bûn sū-kiāⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
<!-- Lô-hoân chù-bêng siau-sit lâi-goân -->
==[[2020 nî]]==
=== 7 goe̍h ===
* [[7 goe̍h 30 ji̍t]], Lí Teng-hui (siōng) tī Tâi-pak Êng-bîn Chóng-pēⁿ-īⁿ kòe-sin, hiáng-siū 98 hòe.
 
=== 6 goe̍h ===
* [[6 goe̍h 30 ji̍t]], [[Tiong-kok]] [[Choân-kok Jîn-bîn Tāi-piáu Tāi-hōe Siông-bū Úi-oân-hōe|Choân-kok Jîn-bîn Tāi-piáu Tāi-hoē Siông-bū Úi-oân-hoē]] thong-koè [[Hiong-káng Kok-ka An-choân-hoat]].