"Iōng-chiá thó-lūn:Limkianhui" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Ò-Tāi-lī-a (sic.))
 
Chiâⁿ hùi-sîn--lí ! [[Limkianhui|limkianhui]] 08:30, 25 Aug 2004 (UTC)
 
== [[Ò-Tāi-lī-a]] (sic.) ==
 
Khaisu í-keng pāng lí chiōng [[Ò-Tāi-lī-a]] kái chò [[Ò-tāi-lī-a]] ê choán-ia̍h. Āu-chhiú lí mā ē-sái ka-kī chhì sóa-ia̍h. Sóa--kòe-khì liáu-āu chiah chhē lâng kā kū-ia̍h thâi-tiāu (a̍h-sī pó-liû mā ē-sái-chit). [[User:A-giâu|A-giâu]] 20:27, 19 Sep 2004 (UTC)
14,442

次編輯