Chhoē chhut kòng-hiànHiànAm
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

2007-nî 6-goe̍h 21-ji̍t (Pài-sì)

2006-nî 11-goe̍h 11-ji̍t (Pài-la̍k)

  • 11:072006-nî 11-goe̍h 11-ji̍t (Pài 6) 11:07 diff ls +30 ! Chhàu-hīⁿ-lângChhàu-hīⁿ-lâng sóa khì tī Chhàu-hī-lâng: Chit-mái Tâi-oân-lâng leh kóng ê "hīⁿ"--jī, Pún-chiâⁿ sī liām "hī". Hiān-chú-sî tī Hok-kiàn chiàu-goân iáu-koh liām-chòe " hī ", kè Tâi-oân liáu-āu, pìⁿ ke chi̍t-ê p
  • 11:072006-nî 11-goe̍h 11-ji̍t (Pài 6) 11:07 diff ls 0 ~ Chhàu-hīⁿChhàu-hīⁿ-lâng sóa khì tī Chhàu-hī-lâng: Chit-mái Tâi-oân-lâng leh kóng ê "hīⁿ"--jī, Pún-chiâⁿ sī liām "hī". Hiān-chú-sî tī Hok-kiàn chiàu-goân iáu-koh liām-chòe " hī ", kè Tâi-oân liáu-āu, pìⁿ ke chi̍t-ê p

2006-nî 7-goe̍h 31-ji̍t (Pài-it)

2006-nî 4-goe̍h 24-ji̍t (Pài-it)

2005-nî 10-goe̍h 8-ji̍t (Pài-la̍k)

2005-nî 8-goe̍h 8-ji̍t (Pài-it)

2005-nî 8-goe̍h 3-ji̍t (Pài-saⁿ)

2005-nî 8-goe̍h 2-ji̍t (Pài-jī)

2005-nî 7-goe̍h 29-ji̍t (Pài-gō͘)

2005-nî 7-goe̍h 26-ji̍t (Pài-jī)

2005-nî 7-goe̍h 24-ji̍t (Lé-pài)

2005-nî 7-goe̍h 22-ji̍t (Pài-gō͘)

2005-nî 6-goe̍h 4-ji̍t (Pài-la̍k)

2005-nî 5-goe̍h 26-ji̍t (Pài-sì)

2005-nî 4-goe̍h 30-ji̍t (Pài-la̍k)

2005-nî 4-goe̍h 27-ji̍t (Pài-saⁿ)

2005-nî 4-goe̍h 9-ji̍t (Pài-la̍k)

2005-nî 4-goe̍h 2-ji̍t (Pài-la̍k)

2005-nî 4-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō͘)

2005-nî 3-goe̍h 31-ji̍t (Pài-sì)

2005-nî 3-goe̍h 30-ji̍t (Pài-saⁿ)

2005-nî 3-goe̍h 28-ji̍t (Pài-it)

2005-nî 3-goe̍h 27-ji̍t (Lé-pài)

Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).