Chhoē chhut kòng-hiànHiànAm
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

2023-nî 3-goe̍h 29-ji̍t (Pài-saⁿ)

2023-nî 2-goe̍h 18-ji̍t (Pài-la̍k)

2023-nî 2-goe̍h 13-ji̍t (Pài-it)

2023-nî 2-goe̍h 11-ji̍t (Pài-la̍k)

2022-nî 12-goe̍h 15-ji̍t (Pài-sì)

2022-nî 12-goe̍h 13-ji̍t (Pài-jī)

2022-nî 12-goe̍h 6-ji̍t (Pài-jī)

2022-nî 11-goe̍h 18-ji̍t (Pài-gō͘)

2022-nî 11-goe̍h 11-ji̍t (Pài-gō͘)

2022-nî 10-goe̍h 20-ji̍t (Pài-sì)

2022-nî 8-goe̍h 2-ji̍t (Pài-jī)

2022-nî 7-goe̍h 31-ji̍t (Lé-pài)

2022-nî 7-goe̍h 17-ji̍t (Lé-pài)

2022-nî 7-goe̍h 14-ji̍t (Pài-sì)

2022-nî 7-goe̍h 13-ji̍t (Pài-saⁿ)

2022-nî 7-goe̍h 3-ji̍t (Lé-pài)

2022-nî 7-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō͘)

2022-nî 6-goe̍h 19-ji̍t (Lé-pài)

2022-nî 6-goe̍h 17-ji̍t (Pài-gō͘)

2022-nî 5-goe̍h 1-ji̍t (Lé-pài)

2022-nî 4-goe̍h 24-ji̍t (Lé-pài)

Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).