HerculeBot ê kòng-hiàn

做出981次編輯的使用者。 帳號建立於2008-nî 8-goe̍h 31-ji̍t (Lé-pài)。
Chhoē chhut kòng-hiànHiànAm
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

2013-nî 2-goe̍h 15-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 2-goe̍h 14-ji̍t (Pài-sì)

2013-nî 1-goe̍h 21-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 1-goe̍h 20-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 12-goe̍h 20-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 11-goe̍h 20-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 10-goe̍h 20-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 9-goe̍h 24-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 9-goe̍h 21-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 9-goe̍h 20-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 7-goe̍h 21-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 7-goe̍h 20-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 7-goe̍h 14-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 7-goe̍h 13-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 7-goe̍h 12-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 7-goe̍h 11-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 7-goe̍h 10-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 5-goe̍h 20-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 5-goe̍h 10-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 4-goe̍h 21-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 4-goe̍h 20-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 4-goe̍h 5-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 4-goe̍h 4-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 4-goe̍h 3-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 4-goe̍h 1-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 3-goe̍h 21-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 3-goe̍h 15-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 3-goe̍h 13-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 3-goe̍h 12-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Lé-pài)

Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).