Toh-khe-hiong (卓溪鄉) sī Tâi-oân Hoa-liân-koān ê 1-ê soaⁿ-tē-hiong, hia tōa-hūn ê lâng sī Bunun-cho̍k, pō͘-hūn sī Truku-cho̍k kap Seediq-cho̍k.

Toh-khe-hiong