Uttar Pradesh

Ìn-tō͘ pak-pō͘ ê pang

Uttar Pradesh (Hindi-gí: उत्तर प्रदेश, Urdu-gí: اتر پردیش) sī Ìn-tō͘ ê chi̍t-ê pang, siú-hú sī Lucknow, biān-chek 243,286 km²; tāi-iok ū 1.9 ek ê jîn-kháu, sī Ìn-tō͘ jîn-kháu siāng chē ê pang.

Uttar Pradesh ê ūi-tì.

Le̍k-sú

siu-kái

Tē-miâ kap hoān-ûi ê ián-piàn

siu-kái

Chi̍t-ê só͘-chāi tī 1833 nî í-chêng sī Bengal Koán-khu (Bengal Presidency) ê chi̍t pō͘-hūn, siù Britain Tang Ìn-tō͘ Kong-si ê koán-lí. 1833 nî āu, Bengal Koán-khu hōng hun chò nn̄g-ê pō͘-hūn, kî-tiong chi̍t hūn sì Agra Koán-khu (Presidency of Agra). 1836 nî, Agra Koán-khu kài miâ Sai-pak Séng-hūn (North-Western Provinces).

Kàu 1877 nî, Agra kap Oudh ê nn̄g-ê séng soá hō͘ Britain ê si̍t-bîn chèng-hú koán-lí. 1902 nî ê sî-chūn, chi̍t-ê tē-khu koh kái chò Agra kap Oudh Liân-ha̍p Séng-hūn (United Provinces of Agra and Oudh). 1921 nî, kài Britain Ìn-tō͘ Liân-ha̍p Séng-hūn (United Provinces of British India). Kàu 1935 nî lio̍k chò Liân-ha̍p Séng-hūn (United Provinces).

1947 nî Ìn-tō͘ to̍k-li̍p ê sî-chūn, lēng-goā ê Rampur, Banares kap Tehri-Garwal che kúi-ê phoan-ông kok (princely state) lóng ha̍p-ji̍p Liân-ha̍p Séng-hūn. 1950 nî kài chò hiān-sî ê miâ Uttar Pradesh. 1999 nî, Himalayan kap Uttaranchal soá-chhut Uttar Pradesh.

Tē-lí

siu-kái

Uttar Pradesh kap pún kok ê Uttarakhand, Himachal Pradesh, Haryana, Delhi, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand koh ū Bihar sio-chiap; i-ê pak bīn mā goá lēng-goā ê kok-ka Nepal.

Àn-chiàu tē-hêng, Uttar Pradesh hun nn̄g toā tē-lí-khu, kha toā ê chi̍t pêng sī Hêng-hô Pêng-goân; lēng-goā chi̍t pêng sī Vindhya Soaⁿ-lêng tē-khu.

Jîn-kháu

siu-kái
Jîn-kháu piàn-hoà[1]
1951 nî 60,274,000
1961 nî 70,144,000
1971 nî 83,849,000
1981 nî 105,137,000
1991 nî 132,062,000
2001 nî 166,198,000

Uttar Pradesh ê jîn-kháu tùi 2008 nî 7 goe̍h 1 ji̍t chhiau-koè 1 ek 9000 bān, nā kā chit-ê pang sǹg chò chi̍t-ê kok-ka, i-ê jîn-kháu tī sè-kài koh kok pâi tē-15 miâ. Kun-kù 2001 nî ê tiāu-cha, 80% ê Uttar Pradesh ki-bîn sī Ìn-tō͘-kàu-tô͘, 18% sī I-su-lân-kàu-tô͘; kî-tha sī Sikkh-kàu, Hu̍t-kàu, Ki-tok-kàu kap Jaina-kàu.[2]

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
  1. "Census Population" (PDF). Census of India. Ministry of Finance India. goân-loē-iông (PDF) tī 2008-12-19 hőng khó͘-pih. 2008-12-18 khòaⁿ--ê. 
  2. "Census Reference Tables, C-Series Population by religious communities". Census of India. Office of the Registrar General & Census Commissioner, India. 2001. 2008-07-12 khòaⁿ--ê.