Uvs Séng (Bông-kó͘-bûn: Увс аймаг; Bông-kó͘ jī-bó: ᠤᠪᠰᠤᠠᠶᠢᠮᠠᠭ) sī Bông-kó͘ ê chi̍t-ê séng (aimag); i-ê siú-hú siat tī Ulaangom.

Uvs Séng
Увс аймаг
ᠤᠪᠰᠤᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
—  Séng  —

Uvs-noor.jpg

Uvs Séng ê kî-á
Kî-á
Uvs Séng ê hui-kì
Hui-kì
Uvs Séng ê uī-tì
Kok-ka  Bông-kó͘
Siú-hú Ulaangom
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 69,585.39 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 73,323 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 1.05/km2
Sî-khu +8 (UTC+8)

Tē-líSiu-kái

Le̍k-súSiu-kái

Jîn-khaúSiu-kái

Uvs Séng ê bīn-chek lóng-chóng ū 69,585.39 pêng-hong kong-lí; jîn-khaú 73,323 lâng.

Kau-thongSiu-kái

Khì-hāuSiu-kái

Keng-chèSiu-kái

Hêng-chèng-khuSiu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái

Chham-khóSiu-kái