Vitis vinifera

Vitis vinifera[1] (kik-tsiú phû-tô; ing-gú: common grape vine), sī tsi̍t-tsióng iōng-lâi kik-tsuí ê phû-tô, phû-tô kho phû-tô sio̍k [en] ê khui-hue si̍t-bu̍t. Iá-sing phû-tô it-puañ kiò-tsò "iá-sing a-tsióng" (V. v. sylvestris), m̄-ku puê-si̍t tsióng tio̍h-sī "tsí-miâ a-tsióng" (V. v. vinifera). Sûn-huà ê tio̍h-sī lióng-sìng hue [en], put-kò iá-sing a-tsióng tio̍h-sī tshi-hiông ī-hua [en] ê, tō su-iàu lāng-hue [en] khah ū huat-tōo ket-sîng kó-si̍t.

Vitis vinifera
(Kik-tsiú phû-tô)
Cabernet Sauvignon Gaillac.jpg
Kho-ha̍k hun-lūi e
Kài: Plantae
Clade: Angiosperms
Clade: Eudicots
Clade: Rosids
Bo̍k: Vitales
Kho: Vitaceae
Sio̍k: Vitis
Chéng:
V. vinifera
Ha̍k-miâ
Vitis vinifera
L.

Tôo-siōngSiu-kái

Tsù-káiSiu-kái

  1. 中国科学院植物研究所系统与进化植物学国家重点实验室. "葡萄 Vitis vinifera". 中国植物志. iPlant.cn 植物智——中国植物物种信息系统. 2020-04-27 khòaⁿ--ê.  (Hàn-gí)

Ên-sin ua̍t-to̍kSiu-kái

Tsham-ua̍tSiu-kái

Guā-pōo liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Vitis vinifera