ZalewoPho-lân Warmińsko-mazurskie séng Iławski kūn ê chi̍t ê chhī-kau kong-siā (gmina miejsko-wiejska).

Zalewo
—  Kong-siā  —
Kok-ka  Pho-lân
Séng Warmińsko-mazurskie
Kūn Iławski
Hêng-chèng
tiong-sim
Zalewo
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 254 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 6,986 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 27.5/km2

Kīn-oá ê kong-siā siu-kái

Chng-thâu siu-kái

Chham-oa̍t siu-kái

Chham-khó siu-kái  Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Pho-lân tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.