1523 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1523 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

... 1513 · 1514 · 1515 · 1516 · 1517 · 1518 · 1519
1520 · 1521 · 1522 · 1523 · 1524 · 1525 · 1526
1527 · 1528 · 1529 · 1530 · 1531 · 1532 · 1533 ...

Léng-he̍kSiu-kái

Bu̍t-lí-ha̍kSiu-kái

Hòa-ha̍kSiu-kái

I-ha̍kSiu-kái

Seng-bu̍t-ha̍kSiu-kái

Sò͘-ha̍kSiu-kái

Thian-bûn-ha̍kSiu-kái

Ki-su̍tSiu-kái

Jîn-bu̍tSiu-kái

Ti̍t-chióngSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Chham-khóSiu-kái