1622 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1622 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

... 1612 · 1613 · 1614 · 1615 · 1616 · 1617 · 1618
1619 · 1620 · 1621 · 1622 · 1623 · 1624 · 1625
1626 · 1627 · 1628 · 1629 · 1630 · 1631 · 1632 ...

Léng-he̍kSiu-kái

Bu̍t-lí-ha̍kSiu-kái

Hòa-ha̍kSiu-kái

I-ha̍kSiu-kái

Seng-bu̍t-ha̍kSiu-kái

Sò͘-ha̍kSiu-kái

Thian-bûn-ha̍kSiu-kái

Ki-su̍tSiu-kái

Jîn-bu̍tSiu-kái

Ti̍t-chióngSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Chham-khóSiu-kái