1642 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1642 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

... 1632 · 1633 · 1634 · 1635 · 1636 · 1637 · 1638
1639 · 1640 · 1641 · 1642 · 1643 · 1644 · 1645
1646 · 1647 · 1648 · 1649 · 1650 · 1651 · 1652 ...

Léng-he̍kSiu-kái

Bu̍t-lí-ha̍kSiu-kái

Hòa-ha̍kSiu-kái

I-ha̍kSiu-kái

Seng-bu̍t-ha̍kSiu-kái

Sò͘-ha̍kSiu-kái

Thian-bûn-ha̍kSiu-kái

Ki-su̍tSiu-kái

Jîn-bu̍tSiu-kái

Ti̍t-chióngSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Chham-khóSiu-kái