2011 nî Ji̍t-pún Tang-pak tē-hng tē-tāng

(Tùi 2011 nî Ji̍t-pún tē-tāng choán--lâi)

Ji̍t-pún Tang-pak tē-hng tē-tāng hoat-seng tī tong-tē sî-kan 2011 nî 3 goe̍h 11 ji̍t 14 sî 46 hun; tē-tāng tiong-sim tī Ji̍t-pún Tang-pak tē-hng Sanriku ê kīn-hái. Tē-tāng ê lēng-liōng kui-bô͘ ū M9.0,[1] sī Ji̍t-pún ū kho-ha̍k kì-lio̍k í-lâi siāng toā ê tē-tāng.

Sendai hái-hoāⁿ ê siū-chai chêng-hêng.

Tē-tāng ín-khí toā kui-bô͘ ê hái-tiòng kap hoé-chai, koh ū goân-chú-le̍k hoat-tiān-só͘ ê sún-hāi. Kun-kù 2017 nî 3 goe̍h 10 ji̍t ê pò-kò, ū 15,893 lâng sí-bông; 2,553 lâng sit-chong.[2]

Tē-tāng khài-iàu siu-kái

 
Tē-tāng tiong-sim hun-pò͘ ê koan-chhek tē-tô͘

Kun-kù Bí-kok USGS ê koan-chhek, chú-chìn ê lêng-liōng kui-bô͘ ū M9.0.[1] Tē-tāng ê tiong-sim tī Tang-pak tē-hng tang-pêng kīn-hái, tāi-iok lî Osika poàn-tó 130 kong-lí, chhim-tō͘ 24.4 kong-lí chó-iū.[3][4]

Tī Ji̍t-pún chāi-tē, Khì-siōng-thiaⁿ kā tē-tāng hō chò "Heisei 23 nî (2011 nî) Tang-pak tē-hng Thài-pêng-iûⁿ chhiong tē-chìn" (平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震).[5] Lēng-goā mā ū NHK só͘ hō ê "Tang-pak Koan-tang toā chìn-chai" (東北関東大震災),[6][7] Sankei, Asahi ê "Tang Ji̍t-pún toā chìn-chāi" (東日本大震災)[8] téng-téng.

Kàu 4 goe̍h 12 ji̍t, lóng-chóng ū chhiau-koè 410 kài M5.0 í-sōng ê î-chìn.[9]

Kiù-chai siu-kái

Miyagi-koān Sendai-chhī ê hái-hoāⁿ tī hái-tiòng chhim-hāi liáu-āu hoat-kiàn 200 kàu 300-ūi sí-chiá.[10][11]. Tī Iwate-koān ê Rikuzentakata-chhī chhī-ke mā hoat-kiàn 300 kàu 400-ūi sí-chiá.[12]

Siong-bông siu-kái

Chiàu 2017 nî 3 goe̍h 10 ji̍t Ji̍t-pún Kéng-chhat-thiaⁿ ê pò-kò, thóng-kè ū sí-bông 15,893 lâng, sit-chong 2,553 lâng, siū-siong 6152 lâng. Kok-tē sò͘-jī chiàu ē-bīn ê piáu:[2]

Hêng-chèng-khu Sí-bông Sit-chong Siū-siong
Pak-hái-tō 1 3
Aomori-koān 3 1 112
Iwate-koān 4,673 1,122 213
Miyagi-koān 9,540 1,230 4,145
Akita-koān 11
Yamagata-koān 2 29
Fukushima-koān 1,613 197 183
Tang-kiaⁿ-to͘ 7 117
Ibaraki-koān 24 1 712
Totigi-koān 4 133
Gunma-koān 1 42
Saitama-koān 45
Tiba-koān 21 2 258
Kanagawa-koān 4 138
Niigata-koān 3
Yamanasi-koān 2
Nagano-koān 1
Sizuoka-koān 3
Gihu-koān
Mie-koān 1
Tokusima-koān
Koti-koān 1
Chóng-kè 15,893 2,553 6,152

Hái-tiòng siu-kái

 
Hái-tiòng ê thoân-pò sî-kan ko͘-sǹg.

Tē-tāng ín-khí ê hái-tiòng tùi Sanriku tē-khu chō-sêng chin toā ê ûi-hāi, Iwate-koān kap Miyagi-koān lóng siù toā hái-tiòng lâi chhim-hāi, chin choē lio̍k-tē hō͘ im khì. Ji̍t-pún kok tē toā-hūn só͘-chāi mā lóng hoat-pò͘ hái-tiòng kéng-pò.

Tû-liáu Ji̍t-pún, tī Thài-pêng-iûⁿ sì-chiu-ûi, pâu-hâm Tâi-oân, Hui-li̍p-pin, Lō͘-se-a, Niú-se-lân, Guam kap chit-koá kî-tha ê Thài-pêng-iûⁿ tó-sū, koh ū pō͘-hūn ê Bí-chiu iân-hái, long ū hoat-pò͘ hái-tiòng kéng-pò, mā koan-chhek tio̍h kui-bô͘ put-téng ê chúi-tiòng.

Hái-tiòng tī Bí-kok California mā ín-khí chāi-hāi.[13]

Hoé-chai siu-kái

Miyagi-koān ê Kesennuma-chhī in-ūi tàng-iû tùi iû-chô goā sia̍p, ín-khí choân chhī toā kui-bô͘ hoé-sio.[14] Sendai-chhī ê JX kong-si chè-iû-só͘ mā ū chhut hoé ê chêng-hêng.[15]

Tiba-koān, Itihara-chhī, mā ū Cosmo Chio̍h-iû kong-si ê chè-iû-só͘ po̍k-chà.[16]Tiba-chhī, JFE Kǹg-thih kong-si ê chè-thih-só͘ mā ū po̍k-chà ê chêng-hêng.[17]

14 ji̍t, Iwate-koān Morioka-chhī ê pa̍h-hoè-tiàm po̍k-chà, chō-sêng siong-bông.[18]

Tiān-le̍k sún-hāi siu-kái

Kúi-a ūi ê hoat-tiān-só͘ lóng thêng-chí ūn-chok. Aomori-koān, Akita-koān, Iwate-koān choân-bīn thêng-tiān; Yamagata-koān, Miyagi-koān toā-hūn thêng-tiān; Kui-ê Tang-pak tē-hng tāi-iok ū 440 bān hō͘ thêng-tiān.[19] Koan-tang tē-hng mā ū 405 bān hō͘ thêng-tiān.[20]

Tī tē-tāng liáu-āu, Ji̍t-pún kok tē Tang-pak Tiān-le̍k kap Tang-kiaⁿ Tiān-le̍k kong-si ê kong-tiān tē-khu si̍t-si kè-oē-sèng ê hiān-tiān.[21][22]

Hu̍t-chú chai-hāi siu-kái

Tang-kiaⁿ Tiān-le̍k kong-si ê Hukusima Tē-it Goân-chú-le̍k Hoat-tiān-só͘ ê 1-hō-ki goā-khak hoat-seng po̍k-chà, ū chió-liōng hòng-siā-sèng bu̍t-chit ia̍t chhut, hū-kīn chū-bîn so͘-khai.[23] 14 ji̍t, kâng chi̍t keng hoat-tiān-só͘ ê 3-hō-ki chài po̍k-chà. Nn̄g kài ê po̍k-chà sī chúi-sò͘ chū-chi̍p chō-sêng.[24]

15 ji̍t, 2-hō-ki ê goân-chú-lô͘ po̍k-hoat, iông-khì ū sún-siong; lēng-goā 4-hō-ki ê jiân-liāu-chô mā po̍k-chà.[25]

Chham-khó siu-kái

 1. 1.0 1.1 "USGS analysis as of 2011-03-12". Earthquake.usgs.gov. 2011-03-13 khòaⁿ--ê. 
 2. 2.0 2.1 "Damage Situation and Police Countermeasures associated with 2011Tohoku district - off the Pacific Ocean Earthquake" (PDF). 警察庁. 2017-03-10. 2017-03-11 khòaⁿ--ê. 
 3. "Séisme et tsunami dévastateurs: plus de 1000 morts et disparus au Japon". Le Parisien. 2011-03-11. 2011-03-13 khòaⁿ--ê. 
 4. "Tsunami hits north-eastern Japan after massive quake". BBC News. 2011-03-11. 2011-03-13 khòaⁿ--ê. 
 5. "「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」について(第2報)". 気象庁. 2011-03-11. 2011-03-13 khòaⁿ--ê. 
 6. NHKニュース 東北関東大震災(動画)
 7. 仙台放送局 東北関東大震災
 8. 東日本大震災の安否情報・被害状況 Archived 2011-03-15 at the Wayback Machine.
 9. "1カ月でM5以上余震が410回、年平均の2・6倍". MSN産経ニュース. 2011-04-12. 2011-04-12 khòaⁿ--ê. 
 10. "巨大地震、死者・不明660人 仙台では遺体200人以上". 日本経済新聞社. 2011-03-12. 2011-03-12 khòaⁿ--ê. 
 11. "【仙台市若林区の遺体は200~300人か 宮城県内の死者は16人に】". 毎日新聞. 2011-03-11. 2010-03-12 khòaⁿ--ê. 
 12. "陸前高田 300~400人の遺体". NHK. 2011-03-12. 2010-03-12 khòaⁿ--ê. 
 13. "Waves sweep 4 out to sea in Crescent City as tsunami surges reach west coast". News10.net. 2011-03-11. 2011-03-11 khòaⁿ--ê. 
 14. "気仙沼で大規模火災、陸前高田市街壊滅的被害". 読売新聞. 2011-03-12. 2011-03-12 khòaⁿ--ê. 
 15. JX日鉱日石エネルギー ニュースリリース Archived 2012-05-22 at the Wayback Machine. 2011年3月11日
 16. "コスモ石油でタンク爆発 千葉県市原市". MSN産経ニュース. 2011-03-11. 2011-03-12 khòaⁿ--ê. 
 17. "タンクに相次ぎ延焼 千葉・製油所火災で3人重軽傷". スポニチ. 2011-03-11. 2011-03-13 khòaⁿ--ê. 
 18. "盛岡の百貨店で爆発、男性1人死亡 11人けが". MSN産経ニュース. 2011-03-14. 2011-03-14 khòaⁿ--ê. 
 19. "東北地方の440万世帯で停電」". YOMIURI ONLINE. 2011-03-11. 
 20. "東京電力 405万世帯で停電」". NHKニュース. 2011-03-11. 
 21. 東京電力からのお願い, 東京電力
 22. 最大限の節電ならびに緊急的な計画停電実施へのご協力のお願いについて Archived 2011-03-17 at the Wayback Machine., 東北電力
 23. "Tsunami victims suffer as Japan struggles with nuclear accident". Reuters. 2011-03-12. 2011-03-13 khòaⁿ--ê. 
 24. "Explosion at Japan nuclear plant". BBC News. 2011-03-14. 2011-03-14 khòaⁿ--ê. 
 25. "福島4号機の燃料プールで爆発 2号機も格納容器に損傷 放射性物質が漏出か". MSN産経ニュース. 2011-03-15. 2011-03-15 khòaⁿ--ê. 

Liân-kiat siu-kái

  2011 nî Ji̍t-pún tē-tāngWikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn.