Bí-kok té-chhùi-kho̍k

(Tùi Alligator mississippiensis choán--lâi)
?Bí-kok Té-bún-kho̍k
Bí-kok Alligator
Pó-io̍k chōng-hóng
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Reptilia
Bo̍k: Crocodilia
Kho: Alligatoridae
Sio̍k: Alligator
Chéng: A. mississippiensis
Ha̍k-miâ
Alligator mississippiensis
(Daudin, 1801)

Bí-kok té-chhùi-kho̍k (Eng-gí: American alligator), ha̍k-miâ Alligator mississippiensis, sī té-chhùi-kho̍k (alligator) ê nn̄g chéng chi it. Chit chióng kho̍k-hîBí-kok ê tang-lâm tē-khu ê tâm-tē seng-oa̍h.

Bûn-hiàn siu-kái

  1. Crocodile Specialist Group (1996). Alligator mississipiensis. 2008 IUCN Red List of Threatened Species. IUCN 2008. Retrieved on 24 February 2009.