Bab-el-Mandeb Hái-kiap

Bab-el-Mandeb Hái-kiap (A-la-pek-gú: مضيق باب المندب ) sī keh-khui A-chiu kap Hui-chiu tāi-lio̍k ê hái-kiap; sio-chiap Âng-hái kap Ìn-tō͘-iûⁿ (Aden-oan hit-tah-á). A-chiu pêng ê kok-ka ū Yemen (khiā tòa A-la-pek Poàn-tó); Hui-chiu pêng ū Djibouti (tiàm-tī Hui-chiu-kak). Bab-el-Mandeb (A-la-pek-gí: باب المندب) mā ū siá chò Bab el Mandab, Bab al Mandab, Bab al Mandeb, téng-téng, ì-sù sī "Ba̍k-sái ê Tōa Mn̂g-chhùi".

Bab-el-Mandeb

Bab-el-Mandeb tek-hu ê biâu-su̍t.
Chō-piau 12°35′N 43°20′E / 12.583°N 43.333°E / 12.583; 43.333
Liû-keng kok-ka Djibouti, Eritrea kap Yemen
Siōng tōa tn̂g-tō͘ 31 mi (50 km)
Siōng sè khoah-tō͘ 16 mi (26 km)
Pêng-kun chhim-tō͘ −609 ft (−186 m)
Tó-sū Seven Brothers, Doumeira, Perim
Bab-el-Mandeb Hái-kiap oē-chheⁿ-tô͘

Chham-oa̍t siu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Bab-el-Mandeb Hái-kiap