COVID-19 tōa-liû-hêng

tòe 2019 nî 12 goe̍h khai-sí ê COVID-19 liû-hêng sū-kiāⁿ

COVID-19 tōa-liû-hêng sī tòe 2019 nî 12 goe̍h khai-sí í Tiong-kok Bú-hàn ûi tiong-sim hoat-seng ê 2019 koan-chōng pēⁿ-to̍k pēⁿ (COVID-19) liû-hêng sū-kiāⁿ. Chia hì-iām sī in-ûi Giâm-tiōng Kip-sèng Ho͘-khip-tō Chèng-hō͘-kûn Koan-chōng Pēⁿ-to̍k 2 (SARS-CoV-2) ín-khí ê.

COVID-19 tōa-liû-hêng
Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 2019–20 outbreak of novel coronavirus (2019-nCoV)