Genshin Impact

(Tùi Goân-sîn choán--lâi)

Goân-sîn (Hàn-jī: 原神) sī Tiong-kok Bí-ha-iû kong-si khai-hoat ê chi̍t thò kî-hoàn tê-châi khai-hòng sè-kài tōng-chok kak-sek poaⁿ-ián iû-hì (khai-hòng sè-kài, tōng-tsok, kak-sik pān-ián ê iû-hì). Iû-hì í-keng tī Microsoft Windows, PlayStation 4, Android, iOS kah PlayStation 5 téng-bīn hoat-hêng.

Kak-sek siu-kái

Chhui-siau-oăn siu-kái

 • Khong (Aether, 空)
 • Êng (Lumine, 熒)
 • Phài-bông (Paimon, 派蒙)

Monstadt siu-kái

 • Albedo (阿貝多, A-pòe-to)
 • Amber (安柏, An-peh)
 • Barbara (芭芭拉, Pa-pa-la)
 • Benett (班尼特, Pan-nî-te̍k)
 • Diluc (迪盧克, Tia̍k-lô͘-khat)
 • Diona (迪奧娜, Tia̍k-ò-ná)
 • Eula (優菈, Iu-lă)
 • Fischl (菲謝爾, Hui-siā-ní)
 • Jean (琴, Khîm)
 • Kaeya (凱亞, Khái-a)
 • Klee (可莉, Khó-lī)
 • Lisa (麗莎, Lē-sá)
 • Mona (莫娜, Bo̍h-ná)
 • Noelle (諾艾爾, Lio̍k-ngāi-jíⁿ)
 • Razor (雷澤, Lûi-te̍k)
 • Rosaria (羅莎莉亞, Lô-sá-lī-a)
 • Sucrose (砂糖, Soa-thâng)
 • Venti (溫迪, Un-te̍k)

Liyue (Lî-ge̍h) siu-kái

 • Beidou (北斗, Pak-tó͘)
 • Chongyun (重雲, Tiǒng-ûn)
 • Ganyu (甘雨, Kam-ú)
 • Hu Tao (胡桃, Hô͘-thô͘ )
 • Keqing (刻晴, Khek-chîⁿ)
 • Ningguang (凝光, Gîn-kong)
 • Qiqi (七七, Chhit-chhit)
 • Shenhe (申鶴, Sin-ho̍h)
 • Xiangling (香菱, Hiang-lêng)
 • Xiao (魈, Siau)
 • Xingqiu (行秋, Hêng-chhiu)
 • Xinyan (辛焱, Sin-iāⁿ)
 • Yelan (夜蘭, Iā-lân)
 • Yunjin (雲堇, Ûn-kín)
 • Zhongli (鍾離, Chiong-lî)

Inazuma siu-kái

 • Arataki Itto (荒瀧一斗)
 • Gorô (五郎/ゴロー)
 • Kaedehara Kazuha (楓原萬葉)
 • Kamisato Ayaka (神里綾華)
 • Kamisato Ayato (神里綾人)
 • Kujô Sara (九條裟羅)
 • Kuki Sinobu (久岐忍)
 • Raiden Syogun (雷電將軍)
 • Sangonomiya Kokomi (珊瑚宮心海)
 • Sayu (早柚)
 • Sikanoin Heizô (鹿野院平藏)
 • Thoma (トーマ)
 • Yae Miko (八重神子)
 • Yoimiya (宵宮)
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Genshin Impact