Hân-kok-gí

(Tùi Hân-kok-oē choán--lâi)

Hân-kok-gí (한국어/韓國語), Tiâu-sián-gí (조선말/朝鮮말), he̍k-chiá Bûn-hòa-gí(문화어/文化語) sī Hân-bîn-cho̍k ê gí-giân. Hân-kok-lâng kā che hō chò U-li-mar(우리말), ì-sū sī "Lán ê ōe". Chú-iàu tī Tiâu-sián poàn-tó liû-thong, sī Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok kap Tāi-hân Bîn-kok ê koan-hong gí-giân, tī thong sè-kài ū tāi-io̍k 7800-bān ê sú-ēng-chiá.

Hân-kok-gí
한국어/조선말
Goân-chū kok-ka  Tāi-hân Bîn-kok
 Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok
Sú-iōng tē-khu Tiâu-sián poàn-tó
bú-gí sú-iōng-chiá 7800-bān
Gí-hē
Hân-kok gí-cho̍k
  • Hân-kok-gí
Bûn-jī hē-thóng Ko-lê-jī
Koaⁿ-hong tē-ūi
Koaⁿ-hong gí-giân  Tāi-hân Bîn-kok
 Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok
 Tiong-kok ê Iân-pian Tiâu-sián-cho̍k Chū-tī-chiu kap Tiông-pe̍k Tiâu-sián-cho̍k Chū-tī-koān
Sêng-jīn ê
chió-sò͘ gí-giân
Gí-giân tāi-bé
ISO 639-1 ko
ISO 639-2 kor
ISO 639-3 kor
Linguist List kor
Glottolog kore1280
Linguasphere 45-AAA-a
Hân-kok-gí hong-giân hun-pò͘

Hiān-tāi Hân-kok-gí ê su-siá hē-thóng sī Hân-kok bûn-jī Ko-lê-jī. Kó͘-chá teh ēng ê Hàn-jī tī hiān-tāi ê sú-iōng chin iú-hān.