Hisaisi Jô

Ji̍t-pún chok-khek-ka, pian-khek-ka, chí-hui-ka, kǹg-khîm-ka

Hisaisi Jô (Hàn-jī: 久石 譲; Kana: ひさいし じょう; Bân-lâm-gí: Kiú-se̍k Jiōng; Eng-bûn: Joe Hisaishi; 1950 nî 12 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì) sī chhut-sin Ji̍t-pún Nagano-koān Nakano-chhī ê chi̍t-ūi im-ga̍k-ka. Hisaisi ê pún-miâ hō-chòe Fujisawa Mamoru (藤澤 守). Hisaisi chū Kok-li̍p Im-ga̍k Tāi-ha̍k chok-khek-kho pit-gia̍p, sī chi̍t-ūi chôan-lêng ê im-ga̍k-ka, tông-sî sin-kiam chok-khek-ka, pian-khek-ka, chí-hui-ka kap kǹg-khîm-ka.

Hisaisi Jô

2011 nî
Tshut-sì 1950 nî 12 goe̍h 6 ji̍t 1950-12-06(72 hòe)
Nagano-koān Nakano-chhī
Kok-tsi̍k  Ji̍t-pún
Education Kok-li̍p Im-ga̍k Tāi-ha̍k
Tsit-gia̍p Im-ga̍k-ka
Website http://www.joehisaishi.com/

Hisaisi ê gē-miâ sī gôan-chū i ê ngó͘-siōng (偶像) Quincy Jones. Hisaisi kò-jîn chú-iàu ê im-ga̍k o̍ah-tāng sī tam-jīm tiān-iáⁿ phòe-ga̍k ê khang-khòe ûi-chú; te̍k-pia̍t sī hām Miyazaki Hayao, Kitano Takesi kap Ōbayasi Nobuhiko chia-ê tō-ián ha̍p-chok. Tī 2010 nî chìn-chêng, Hisaisi pat tit-tio̍h 7-pái Ji̍t-pún Akademi Sióng ê khéng-tēng. 2009 nî, i chiâⁿ-chòe Chí-siū Po-chiong ê ti̍t-chióng-jîn.