Ài-ní-lân

(Tùi Ireland choán--lâi)
"Ài-ní-lân" ū khó-lêng mā-sī Ài-ní-lân-tó iah-sī Pak Ài-ní-lân.
Ài-ní-lân
Éire / Ireland
Flag of Ireland.svg Coat of arms of Ireland.svg
Kok-kî Bûn-chiong
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Ài-ní-lân ê só͘-chāi
Ài-ní-lân ê só͘-chāi.
Siú-to͘ Dublin
Chèng-tī bûn-hoà
Léng-tō-jîn

Ài-ní-lân Kiōng-hô-kok (愛耳蘭共和國, Ài-ní-lân-gí: Éire; Poblacht na hÉireann; Eng-gí: Ireland; Republic of Ireland) sī Au-chiu se-pō͘ ê kok-ka.

Ài-ní-lân sī Au-chiu Liân-bêng ê hōe-goân-kok, ū sú-iōng euro.

Hō-miâSiu-kái

Ireland tī Hō-ló-ōe ê im-e̍k ū ēng Ài-ní-lân[1] (-jíⁿ-) he̍k-chiá Ai-jíⁿ-lân[2], Ji̍t-jíⁿ-lân[3][N 1]. Che tùi-èng ê Hàn-jī kap Hôa-gí koàn-sì ê hoan-e̍k sio-siâng. Lēng-gōa nā tī Ji̍t-gí ê Airurando (アイルランド) tùi-èng ê Hàn-jī-sû sī Ài-lân (愛蘭).[4]

Tē-líSiu-kái

Jîn-kháuSiu-kái

Giân-gíSiu-kái

Chèng-tīSiu-kái

Chù-káiSiu-kái

  1. kap jíⁿ nn̄g im lóng sī Hàn-jī 耳 he̍k-chiá 爾 ê tha̍k-im

Chham-khóSiu-kái

  1. "Kek-lân-su-tun Cháiⁿ-siòng ê sió-toān". Tâi-lâm-hú-siâⁿ Kàu-hōe-pò. 1898 nî 8 goe̍h. [...] in-ūi Ài-ní-lân Thian-chú-kàu ê sîn-hū kóng-khí [...] 
  2. "Tē 11 khò. Cho̍k-lūi". Tē-lí Kàu-kho-su Koàn Jī. 
  3. John Macgowan (1883). "Ireland". English and Chinese dictionary of the Amoy dialect. 
  4. "アイルランド【愛蘭】". 大辞林 第三版. 2017-02-18 khòaⁿ--ê.