?Ji̍t-pún-kâu
Ji̍t-pún Tē-ga̍k-kok sé un-choâⁿ ê Ji̍t-pún-kâu
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Mammalia
Bo̍k: Primates
Kho: Cercopithecidae
Sio̍k: Macaca
Chéng: M. fuscata
Ha̍k-miâ
Macaca fuscata
Blyth, 1875

Ji̍t-pún-kâu (ha̍k-miâ: Macaca fuscata), Ji̍t-pún te̍k-iú-chéng ê kâu.

2000 nî hō· Sè-kài Pó-io̍k Tông-bêng lia̍t-ji̍p âng-miâ-toaⁿ.

Arasiyama ê Kâu-san Kong-hn̂g

Siong-koan ê bûn-chiuⁿSiu-kái

Gōa-pō· liân-kiatSiu-kái