Kēng-chui (Latin-gí: Vertebrae cervicales) sī chek-chui hiòng thâu hit bīn ê pō͘-hūn, sī âm-kún ê chi-chhî. Kēng-chui lēng-goā chi̍t pêng kap heng-chui sio-chiap. I ê lêng-kiāⁿ sī kēng-chui-kut.