Kēng-chui-kut (Latin-gí: Pars cervicalis; Tek-gí: Halswirbel) sī chek-chui tōng-bu̍t âm-kún pō͘-hūn ê kut-thâu, sī kēng-chui ê lêng-kiāⁿ, ū 7 tè, sǹg sī chi̍t pō͘-hūn ê chek-chui-kut, téng-bīn kap thâu-koà-kut sio chiap, ē-kha chiap heng-chui-kut.

Cervical vertebrae

Position of human cervical vertebrae (shown in red). It consists of 7 bones, from top to bottom, C1, C2, C3, C4, C5, C6, and C7.

A human cervical vertebra
Siông-sè
Sek-pia̍t hû-hō
Latin-gí Vertebrae cervicales
TA A02.2.02.001
FMA 9915