Kēng-chui-kut

Kēng-chui-kut (Latin-gí: Pars cervicalis; Tek-gí: Halswirbel) sī chek-chui tōng-bu̍t âm-kún pō͘-hūn ê kut-thâu, sī kēng-chui ê lêng-kiāⁿ, ū 7 tè, sǹg sī chi̍t pō͘-hūn ê chek-chui-kut, téng-bīn kap thâu-koà-kut sio chiap, ē-kha chiap heng-chui-kut.