Ko-hiông I-ha̍k Tāi-ha̍k

Ko-hiông I-ha̍k Tāi-ha̍k (高雄醫學大學; Kaohsiung Medical University) sī chi̍t-keng tiàm-tī Ko-hiông-chhī Sam-bîn-khu ê su-li̍p tāi-ha̍k. 1954 nî chhòng-li̍p, goân-pún kiò-chò Ko-hiông I-ha̍k-īⁿ, 1999 nî kái-chò chit-má ê miâ. Thâu 1 jīm hāu-tiúⁿ sī chhut-miâ ê i-ka̍k-ka Tō͘ Chhong-bêng Phok-sū.

Ko-hiông I-ha̍k Tāi-ha̍k ū 1 keng hù-siat pēⁿ-īⁿ, choân-miâ kiò-chò Ko-hiông I-ha̍k Tāi-ha̍k Hù-siat Tiong-hô Kì-liām I-īⁿ.

Goā-pō͘ liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Kaohsiung Medical University